Emil Adén - Ny krönikör på HRnytt
Foto: Emil Adén
PUBLICERAD 27/6/2024
Lästid ca 3 min
Intervju

Emil Adén - Ny krönikör på HRnytt

Vi är glada över att berätta att Emil Adén kommer att vara en återkommande krönikör här på HRnytt. Emil har en bred erfarenhet av HR-frågor och har arbetat inom HR i offentlig sektor och även med HR, försäljning och ledarskap i privat sektor.

Vad innebär ett bra ledarskap, enligt din uppfattning?

För mig innebär ett bra ledarskap att kunna inspirera och motivera sitt team, samtidigt som man har en tydlig vision och strategi. En bra ledare är kommunikativ, lyhörd och empatisk. Det är viktigt att bygga förtroende och skapa en kultur där alla känner sig värderade och har möjlighet att bidra. Dessutom handlar bra ledarskap om att vara beslutsam och kunna hantera förändringar och utmaningar på ett konstruktivt sätt.'

För den som vill bli en attraktiv arbetsgivare. Hur ser det första stegen ut på den resan?

För att bli en attraktiv arbetsgivare bör man börja med att förstå vad som är viktigt för sina nuvarande och potentiella medarbetare. Här är några första steg:

 • Arbetsmiljö och kultur
  Skapa en inkluderande och positiv arbetskultur där medarbetare känner sig värderade och inspirerade.
 • Flexibilitet
  Ha en dialog med medarbetarna kring deras arbetssituation, om det går erbjud flexibla arbetsarrangemang som distansarbete och flexibla arbetstider.
 • Utvecklingsmöjligheter
  Investera i medarbetarnas professionella utveckling genom utmanande arbetsuppgifter, utbildning och karriärutvecklingsprogram.
 • Hälso- och välbefinnande
  Satsa på initiativ som främjar medarbetarnas fysiska och mentala hälsa.
 • Konkurrenskraftig kompensation
  Säkerställ att löner och förmåner är konkurrenskraftiga och rättvisa.

Vilka är de största misstagen enligt din uppfattning?

Några av de största misstagen jag har sett inkluderar:

 • Bristande kommunikation
  Att inte kommunicera klart och tydligt kan leda till missförstånd och osäkerhet inom teamet.
 • Micromanagement
  Att övervaka och kontrollera varje liten detalj hindrar medarbetarnas självständighet och kreativitet.
 • Ignorera medarbetarfeedback
  Att inte lyssna på eller agera på feedback från medarbetare kan leda till missnöje och hög personalomsättning.
 • Brist på erkännande
  Att inte ge tillräckligt med erkännande och uppskattning kan minska medarbetarnas motivation och engagemang.
 • Motstånd mot förändring
  Att inte anpassa sig till förändringar och nya förhållanden kan göra att företaget blir omodernt och förlorar konkurrenskraft.

Dina bästa tips till HR i de tider vi har nu

HR står inför många utmaningar, särskilt i dagens dynamiska arbetsklimat. Här är några tips:

 • Anpassningsförmåga
  Var beredd att snabbt anpassa HR-strategier och processer till nya omständigheter och trender.
 • Medarbetarupplevelse
  Fokusera på att förbättra hela medarbetarresan, från rekrytering till avslutande av anställning, för att säkerställa en positiv upplevelse.
 • Teknologianvändning
  Använd HR-teknologi och dataanalys för att förbättra HR-processerna och kompetensförsörjningen. Det finns otroligt mycket HR-data, men hur kan man förenkla och säkerställa att data ligger till grund för rätt beslut.
 • Wellness-program
  Implementera och främja wellness-program som stödjer medarbetarnas fysiska och mentala hälsa.
 • Kulturell kompetens
  Arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplats där mångfald och kulturell kompetens värderas högt.
 • Löpande utbildning
  Satsa på kontinuerlig utbildning och utveckling för att säkerställa att medarbetarna har de färdigheter som krävs i ett föränderligt landskap.

Berätta om dig själv. Vem är Emil Adén?

Jag heter Emil Adén och jag arbetar som Sverigechef på Universum som är en helhetsbyrå kring datadriven Employer Branding. Jag har tidigare arbetat flera år inom HR i offentlig sektor och även med HR, försäljning och ledarskap i privat sektor, med en passion för att utveckla effektiva team. Jag är baserad i Stockholm och jag brinner för att skapa arbetsmiljöer där medarbetare trivs och kan prestera på topp. Privat så är jag gift och pappa till en dotter på fem år och gillar att vara ute samt umgås med vänner och familj.

Annika Hegardt

Krönika på HRnytt:

Gen Z - Genier eller slackers?


Om Emil Adén

Emil Adén, Sverigechef på analys- och employer branding-företaget Universum, är nu en återkommande krönikör här på HRnytt. Han är en erkänd profil inom HR med mångårig erfarenhet från både Nordea och Trafikverket.
Se Emils LinkedIn här.

Emil kommer att erbjuda HRnytt:s läsare värdefulla insikter, tips och reflektioner om HR, employer branding och rekrytering.