Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Sverigedemokraterna
PUBLICERAD 6/7/2022
Lästid ca 3 min
Valspecial

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Sverigedemokraterna

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Sverigedemokraternas svar.

1. Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Under vårt medstyrande inflytande är Sverige om 10 år ett återtaget land som präglas av framtidsoptimism. Där har dagens kris, splittring otrygghet ersatts av säkerhet, trygghet och gemenskap samt är ett rättssamhälle att lita på.

Dagens strukturella samhällsproblem orsakade av en under lång tid gränslös migrationspolitik som belastat samhället och funktioner som vård, skola, bostadssituation och arbetsmarknad, har om 10 år till stor del kunnat vändas till en positiv utveckling. Där ges medborgarna de rättigheter som följer av att leva upp till de skyldigheter som finns i vårt samhälle och medborgarna ingår och är delaktiga på ett naturligt sätt i samhällsstrukturen utan rädsla, oro eller utanförskap.

Välfärd ska prioritera svenska medborgare och för dem ska sjukvården vara tillgänglig, löne- och arbetsförhållanden goda, skolan ha lärandefokus och ordning samt pensionen ligga på en bra nivå. Där är individuell frihet med stor omtanke om varandra en grundbult. De svenska grundläggande normerna och värderingarna råder samt våra traditioner och kultur ses som positiva och identitetsskapande. Stolthet över vårt land och det som tidigare generationer lämnat över till oss, råder.

2. Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt?

Energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning, för såväl hushåll som näringsliv. Vi strävar efter att utveckla energisystemet med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Att behålla och utveckla den miljövänliga kärnkraften är en av de mest effektiva klimatåtgärder Sverige kan göra. I framtiden kommer efterfrågan på el sannolikt att vara betydligt högre än idag. Om elektrifieringen av exempelvis transportsektorn ska lyckas, då kan inte elpriserna riskera att öka kraftigt varje vinter.

3. 1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

Intresset kring solceller har växt kraftigt i Sverige, inte minst i skenet av de senaste årens höga elpriser. Vi tror i första hand att det är viktigare att det råder en likvärdig konkurrens mellan de olika fossilfria kraftslagen, istället för att landa i olika speciallösningar som man i ett senare skede kan behöva tvingas överge.

4. Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Ja 3:12-systemet är komplicerat. Fåmansbolagsskattesystemet behöver göras enklare och mer lättbegripligt. En utredning behövs som kan föreslå ett enklare och mer generellt system. Framförallt menar vi att onödig byråkrati och regelkrångel men också att skatter och kostnader idag kväver företagandets drivkrafter. Vi har länge verkat för exempelvis en kraftfull satsning på slopad allmän löneavgift för de första två anställda i samtliga företag upp till en taknivå om 300 000 kronor per anställd och år.

5. Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Sverigedemokraterna har alltid verkat för ett starkt svenskt nationellt försvar och har sedan riksdagsinträdet 2010 i samtliga, budgetar satsat mer på försvaret, i de flesta fall har det varit miljarder mer än regeringen. I dagsläget vill SD att försvaret senast 2025 ska omfatta minst två procent av BNP. Vi vill även se stora satsningar på civilt försvar och beredskapslager, i den senaste budgeten har vi lagt 300 miljoner särskilt på att snabbt bygga upp beredskapslager.

6. Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Sverigedemokraterna vill öka avsättningarna till pensionssystemet då vi menar att det är avgörande för att höja den allmänna pensionen både på kort och lång sikt. Vårt förslag skulle stärka pensionssystemet med ca 22 miljarder per år och innebära 1000 kronor mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Vårt förslag träffar dessutom alla pensionärer, både nuvarande och framtida. Vi tycker även att det är viktigt att underlätta för äldre som vill och kan stanna kvar på arbetsmarknaden efter uppnådd pensionsålder, genom att ge lagstadgad rätt till deltid och sänkt skatt.

Svaren undertecknas av Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.