Låt unga få träffa polisen redan i skolan
PUBLICERAD 20/7/2022
Lästid ca 3 min
Valspecial

Låt unga få träffa polisen redan i skolan

Prioritera rättsväsendet, bättre kameraövervakning på offentliga platser, mer förebyggande arbete ute bland unga, regelbundna besök av polisen ute bland skolorna är ett par av de budskap som skickas till politikerna i en intervju med Erik, polis i Lund.

Berätta om dig själv. Vem är Erik Ahlquist?

Jag heter Erik, jag har hunnit fylla 39 år och har tre barn. Jag är en person som gillar skog natur och livet, jag tycker det är viktigt att ta vara på de små sakerna i vardagen vi lätt missar i all stress idag, att stanna upp och vara tacksam för allt jag faktiskt har och istället för att längta framåt mot något som komma skall, passa på att njuta av nuet för det är här livet pågår, inte sen inte innan utan nu.

Vad är ditt viktigaste budskap till politikerna inför valet?

Jag skulle nog önska att politikerna pratade mer klarspråk, idag debatteras det och frågor besvaras med motfrågor eller så pratar man runt ämnet. Jag hade velat ha mer direkta svar med konkreta lösningar.

Kan du nämna tre områden som du anser är prioriterade?

  1. För mig är en prioritet rättsväsendet och inte bara polisen utan även domstolarna, det kvittar hur effektiv polisen är om inte domstolarna har tid och resurs till att döma ut straff.
  2. Nästa sak är att det är dax att titta på hur vi som samhälle hanterar psykiskt sjuka individer. I mitt jobb möter vi dagligen människor med olika psykiska problem och det kan upplevas som att det inte riktigt finns en instans som äger frågan.
  3. Att man i skolan får träffa polis och andra samhällsviktiga funktioner regelbundet och bygga relationer.

Vilka förändringar skulle du vilja se som kan öka tryggheten?

Fler poliser i yttre tjänst, jag tror att bättre kameraövervakning på offentliga platser och mer förebyggande arbete ute bland unga och inte bara från polis utan från andra samhällsviktiga funktioner är viktigt.

Många efterfrågar anonyma vittnen i svenska domstolar. Hur ser du på det?

Tyvärr idag upplevs det som att gemene man har tappat förtroendet inte för polisen i sig men för rättssystemet. Man vill inte vittna för man vet att man inte får något skydd och den man vittnar mot får veta allt om en. Det finns dom som vill berätta saker men när dom måste uppge vem dom är så är det inte intressant längre, jag vet att diskussionen går kring rättssäkerhet och så vidare men på något sätt kanske man kan säkerställa den på ett sätt som gör det möjligt att ett vittne är trovärdigt utan att den misstänkte behöver veta. Jag tror i alla fall att fler hade vågat träda fram om dom kände att dom var trygga och säkra.

Avslutningsvis vad kan politikerna göra för att skapa bättre förutsättningar för polisens arbete?

Jag tror att lyssna på de poliser som arbetar ute på fältet, att ges möjlighet till mer träning/övning på arbetstid. Vi arbetar skift, vi arbetar många timmar och ibland både dag kväll och natt och kväll om vartannat. För det krävs återhämtning i form av ledig tid. Vi ser och upplever saker många andra aldrig någonsin kommer i kontakt med. För det krävs också återhämtning. Idag jobbar en polis i yttre tjänst mycket och ofta blir det övertid för jobbet måste göras. Vi kan inte "ta det imorgon". Polisens arbetsmiljö hade jag önskat man såg över.