Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Liberalerna
Valspecial

Lästid : 4 min

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Liberalerna

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Liberalernas svar.

Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Likvärdig utbildning i världsklass. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor eller vilken bakgrund du har. Det börjar i förskolan och hela vägen upp till universitetet och forskarnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle – men vi behöver göra mer för att Sverige ska ha ett utbildningsystem i världsklass.

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 60 utsatta områdena i Sverige. Därför behövs förortslyftet – en plan för att vända utvecklingen i Sveriges utsatta områden fram till år 2030. Vi vill ha en grön omstart av Sverige genom åtgärder som kortar vägen till ett klimatvänligt samhälle. Vi vill ha ett Sverige som är det mest hållbara i världen, där vi bygger hinder för klimatutsläpp och river hinder för klimatvänlig teknik.

Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt? 

Sverige står inför att fasa ut de fossila bränslena. Det kräver att produktionen, distributionen och användningen av el minst fördubblas inom 20 år. Vare sig det handlar om kraftverk eller elnät så tar allt lång tid. De första tio åren kommer därför att handla om att förbereda och bygga de anläggningar som ska stå klara under 2030-talet för att möjliggöra elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

Det som måste göras de närmaste åren är att stärka transmissionsnätet i södra Sverige så att det kan användas fullt ut. Det kräver bättre mätningar och analyser och smartare underhåll. Den potential som finns för effektiviseringar och flexibel användning kommer också att ge ett tillskott och ska tas till vara.

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

Liberalerna anser att det är principiellt felaktigt att vi har en punktskatt på fossilfri el samtidigt som vi behöver elektrifiera stora delar av samhället och kraftigt öka elanvändningen. Utan punktskatten skulle vi inte ha de här problemen. 

Andelen sol i systemet bestäms av marknaden utifrån vad som är ekonomiskt och tekniskt rationellt. Det viktiga är att regelverken blir teknikneutrala och ger alla kraftslag jämförbara spelregler.

Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Det svenska skattesystemet är krångligt, särskilt när det kommer till beskattning av näringsverksamhet. Komplexiteten drabbar särskilt de mindre företagen, som ofta har sämre förutsättningar att navigera i regelbyråkratin. Uppskattningar visar att en minskning av skatternas komplexitet med tio procent ökar entreprenörskapet med hela tre procent. Det sambandet måste vi i politiken ta till oss.

Dessvärre har utvecklingen de senaste åren gått i fel riktning: I dag uppger var tredje företag att de lägger mer tid på skatteadministration än vad de gjorde för fem år sedan. För att Sverige ska vara i framkant som entreprenörskapsnation krävs nu flera rad reformer. Det ska bli enklare att driva företag. Liberalerna har därför bland annat länge drivit frågan om en reformering av entreprenörskapsskatten (3:12). Vi vet att det behövs ett helhetsgrepp kring beskattningen – och mindre av det lappande och lagande som har skett de senaste åren. Ett förbättrat och förenklat regelverk för fåmansföretagare är en prioriterad liberal skattefråga.

Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Frihet måste försvaras. Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och bedriver anfallskrig mot sina grannländer. I denna nya verkligheten behöver Sverige bli medlemmar i NATO och öka totalförsvarsförmågan rejält och vi ska nå 2% av BNP till försvaret snarast möjligt.

Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Sverige har ett av världens mest stabila pensionssystem som Liberalerna står bakom. Dagens pensioner finansieras av dem som jobbar och premiepensionen som var och en sparar till själv. Ju mer man betalar in och ju senare man går i pension, desto mer får man i pension och medborgarna skyddas mot politiska infall och tjänar på att arbeta mer och betala in skatt. Pensionerna måste bli mer jämställda genom fördelning av pensionspoäng vid skilsmässa. Kostnaderna för att byta fonder i premiepensionssystemet ska sänkas och vi ser inget behov av att i dagsläget höja premien. På sikt kommer god ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet/VAB och minskad segregation förbättra pensionssystemet för alla.
 

Malin Danielsson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, undertecknar.