Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Kristdemokraterna
PUBLICERAD 6/7/2022
Lästid ca 3 min
Valspecial

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Kristdemokraterna

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Kristdemokraternas svar.

Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. I denna vision kan du vara trygg i att få vård när du behöver vård, att du kan åldras i trygghet och värdighet, att kriminaliteten motats tillbaka och i visionen finns också möjligheten att kunna leva och försörja sig på landsbygden.

Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt?

De närmaste 20 åren tror vi att vi behöver ungefär fördubbla elproduktionen. Om tio år behöver vi ha kommit ungefär halvvägs på den resan. Detta bör ske i en kombination av att samtliga fossilfria energikällor vårdas och utvecklas samtidigt som vi ska satsa på energieffektivisering och utbyggt elnät.

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

Vi vill se mer solkraft i Sverige, både små- och storskalig. Tillståndsgivning bör generellt snabbas upp och klimatnyttan måste vägas in tydligare. Vi vill se en utredning kring sänkt eller slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, vidare att tillåta investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar, samt att kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris inte ska uttagsbeskattas.

För ca ett år sedan höjdes gränsen för skattefrihet från 250 till 500 kW. Vi vill utvärdera effekten av detta och är därefter öppna för att överväga fler justeringar.

Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Det är viktigt att vi har en ändamålsenlig företagsbeskattning där den som tar en risk får en rimlig avkastning efter skatt. Det är småföretagen som skapar jobben. 3:12-reglerna kan behöva förenklas för att ta bättre hänsyn till småföretagares situation.

Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen. Ett svenskt medlemskap medför att vi fullt ut kan planera, synkronisera och öva tillsammans med våra grannar. Vi har ett bra samarbete med Nato idag. Men bara ett fullvärdigt medlemskap ger Sverige de säkerhetsgarantier som krävs för att kunna försvara vårt land.

Försvarsmakten av idag har brist på pengar, soldater, befäl, vapensystem och ammunition. Sverige lägger drygt 1 procent av BNP på försvaret. Det är alldeles för lite. Kristdemokraterna vill se en ökning av försvarsanslagen så att vi når 2-procentsmålet så snart som möjligt, senast till 2025. Detta är en betydligt högre ambition än vad regeringen har.

För Kristdemokraterna har det varit viktigt att det civila försvaret skulle vara en del uppgörelsen mellan riksdagens partier om ett stärkt totalförsvar. Det betyder att resurser nu ges för att stärka försörjningsberedskapen och räddningstjänsten, bättre skydd mot cyberattacker, att skyddsrum byggs – och mycket mer.

Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Kristdemokraterna vill höja pensionen för alla, men framförallt för de med lägst pensioner. Pensionssystemet är inte underfinansierat - tvärtom finns det 1200 miljarder kr i överskott. Därför vill vi införa en utdelning - en pensionsgas - som kan höja pensionerna för alla, utan att avgifterna höjs. Vi vill dessutom fördela om mer avsättningar till premiepensionen, vilket skulle kunna innebära över 1000 kr mer i pension. Vi skulle också vilja göra en översyn av grundskyddet, för att göra det bättre, trovärdigare och enklare.

Camilla Brodin, riksdagsledamot och talesperson i energifrågor, står bakom svaren.