Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Centerpartiet
PUBLICERAD 12/7/2022
Lästid ca 4 min
Valspecial

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Centerpartiet

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. Först ut är Centern.

1. Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Om 10 år är Sverige ett land där alla kan bestämma över sina liv och göra egna och fria val. Var och en kan skapa sig det liv och den framtid man vill i hela landet, oavsett var man väljer att bo. Allt fler väljer att bosätta sig på landsbygden, som sjuder av liv och framtidstro. Tillväxt och jobb skapas bäst när vi samtidigt tar ansvar för miljön och klimatet. Vi har nått klimatmålen och utvecklat tekniker för minusutsläpp. Om 10 år är Sverige världens mest jämställda land, kvinnor och män har samma livschanser och vården finns nära och tillgänglig i hela landet för den som behöver den. Sverige har världens bästa integration och företagsklimat, är tryggt och bidrar till trygghet och säkerhet i vår omvärld.

2. Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt?

Centerpartiet har tagit fram en färdplan för hur den svenska elproduktionen kan fördubblas redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen. För att kunna göra det vill vi bl.a. att:

 • Ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi bör införas.
 • En plan för att nyttja vattenkraftens maxkapacitet tas fram.
 • Slopa skatten på bio-oljor för elproduktion och uppvärmning.
 • En kraftvärmestrategi som skapar incitament för produktion av mer biokraft, tar tillvara på befintlig biokraft samt främjar användningen av biogas, tas fram.
 • Se över lagstiftningen som hämmar investeringar och skapar osäkerhet för företagen.
 • Minska vindkraftens störningar för närboende. Det ska bli möjligt att stänga av varningsbelysning när det inte finns några flygplan i närheten.
 • Skatten för produktion av solel för eget bruk slopas.
 • Skatteavdrag ges till personer som äger andelar i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus.
 • Att befintliga kärnkraftsreaktorer utnyttjas fullt ut.
 • Effektreserven blir förnybar istället för att använda oljekraftverket i Karlshamn som effektreserv.
 • Energieffektivisering förenklas.
 • Snabba upp tillståndsprocesser för att underlätta grön klimatomställning.

3. 1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

Ja, vi vill öka andelen solenergi i systemet och minska regelkrånglet. Solel är billigt att installera och går att bygga på allt från glesbygdens fält och lador till tak i Stockholms mest tätbebyggda områden. Det är också en energikälla som privatpersoner snabbt, enkelt och billigt kan bidra med på egen hand.

Vi vill:

 • Slopa skatten för produktion av solel för eget bruk.
 • Ge skatteavdrag till personer som äger andelar i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus.
 • Underlätta för dem som vill investera i gemensam solenergianläggning (solkooperativ).
 • Bygglovsbefria takintegrerade solceller
 • Förenkla nätanslutningarna vid samplanering av solel och vindkraft
 • Inkludera solvärme i det gröna avdraget
 • Ge möjlighet att flytta energi, från exempelvis sommarstugan till villan, utan att betala energiskatt

4. Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Ja. Centerpartiet förhandlade inom Januariavtalet fram att 3:12 reglerna skulle förenklas. Regeringen har tyvärr inte levererat på denna punkt ännu, men Centerpartiets ingång är att det fortfarande ska ske. Vi vill också se sänkningar av 3:12-beskattningen.

5. Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Centerpartiet har varit med och förhandlat fram förstärkningar till försvaret sedan 2015 och kommer fortsätta vara en stark och konstruktiv röst för ett starkare militärt och civilt försvar.
Det var viktigt redan innan Rysslands aggressiva och olagliga invasionskrig i Ukraina, men kriget har ytterligare visat att takten måste skalas upp. Centerpartiet vill att Sverige går med i Nato och att försvarsanslagen ska vara 2% av BNP senast 2025, eller när det är praktiskt möjligt.

För oss är det viktigt att hela Sverige ska kunna försvaras, att operativa förmågan utvecklas i alla försvarsgrenar och att förstärkningarna på armén fortsätter. Centerpartiet kommer fortsatt att driva och prioritera frågor kring förnödenhetsförsörjning, samarbete med näringslivet samt att ta till vara på och stärka motståndskraften i samhället genom de gröna näringarna och ett hållbarhetsperspektiv. Vi prioriterar också den kommunala beredskap som behöver bli bättre.

6. Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Vi vill ha ett pensionssystem som är långsiktigt, hållbart och rättvist och som garanterar alla en ekonomisk trygghet på äldre dar. För att det ska vara möjligt måste pensionssystemet värnas och skyddas från kortsiktig populism, annars riskerar det drabba framtidens pensionärer.

Vi vill att fler ska få höjda pensioner, inte minst de med lägst pension men det är samtidigt viktigt att det ska ha lönat sig att arbeta. När fler arbetar längre och ekonomin växer skapas också bättre förutsättningar för fler att få en pension som går att leva på, och leva gott av. Pensionssystemet är inte underfinansierat. Det finns ett stort utrymme som idag inte används. Vi vill se över hur vi kan införa en gas, på samma sätt som det idag finns en broms i systemet, så att överskottet kan betalas ut både till dagens och framtidens pensionärer.

Svaren undertecknas av Centerpartiet - Annie Lööf, partiledare