Fem frågor till en HR-direktör inför valet
Valspecial

Lästid : 2 min

Fem frågor till en HR-direktör inför valet

Camilla jobbar med bemanning, rekrytering och HR-lösningar där fokus är att bidra till en bättre arbetsmarknad. Hur ser hon på valåret och vad är budskapet till politikerna?

Berätta om dig själv. Vem är Camilla Campelo?

Jag är HR-direktör för Randstad Sverige sedan sju år tillbaka. Jag har jobbat i branschen i över tio år, där min drivkraft är att göra skillnad på arbetsmarknaden och att hjälpa människor till meningsfulla jobb. På Randstad gör vi just det genom att verka för ett inkluderande arbetsliv och med vår målsättning att hjälpa både människor och företag att uppnå sin fulla potential. Sedan två och ett halvt år tillbaka sitter jag även i styrelsen för bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.

Nu är det valår. Hur går dina tankar?

Det är väldigt spännande med valår. Dels med anledning av de speciella år vi har bakom oss med pandemin, dels den utveckling som både Sverige och resten av världen befinner sig i.

Om du fick ställa en fråga till de politiska partierna. Vad skulle den frågan vara?

En stor utmaning på den svenska arbetsmarknaden är arbetslösheten bland ungdomar i åldersgruppen 18–25, som är högre i Sverige jämfört med övriga Europa. Min fråga skulle därför vara: hur planerar ni att komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten?

Vad är ditt viktigaste budskap till politikerna med tanke på framtidens arbetsmarknad?

För att säkra framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera på framtidens arbetstagare. Det inkluderar unga som utbildar sig och ska in i arbetslivet, yrkesverksamma som behöver uppdatera sina kompetenser samt arbetstagare från andra länder som flyttar till Sverige för jobb.

Utbildning inom relevanta områden, såsom IT och teknik, måste ske från tidig ålder. Det ger barn och ungdomar rätt förutsättningar att förvärva de kompetenser som kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad. Vi behöver också säkerställa en bättre matchning mellan företag och unga vuxna efter gymnasieexamen. Eleverna har rätt till att få den bästa möjliga starten i sina yrkesliv.

Det behövs vidare ett utökat fokus på kompetensutveckling i form av både upskilling och reskilling. Arbetstagare får då ökad flexibilitet och trygghet samtidigt som företagen får tillgång till rätt kompetens. Jag tror även att det krävs investeringar i partnerskap mellan offentlig och privat sektor för att underlätta för människor från andra länder att arbeta i Sverige.

Vilka valfrågor skulle du vilja lyfta fram som särskilt viktiga?

Ungdomsarbetslösheten och arbetskraftsinvandringen.