Detta hindrar kvinnor från att ta steget
PUBLICERAD 8/4/2024
Lästid ca 3 min

Detta hindrar kvinnor från att ta steget

En ny undersökning visar att Sverige ligger långt bakom andra länder när det kommer till kvinnligt företagande. Undersökningen visar att knappt 30 procent av företagen i Sverige drivs av kvinnor.

Tittar man på andelen kvinnor som driver ett företag med minst en anställd, det vill säga visar på en tillväxtambition, hamnar Sverige nästan i botten bland EU-länderna.

Knappt tre av tio svenska företag drivs av kvinnor

Detta innebär att Sverige i ett europeiskt perspektiv ligger dåligt till när det kommer till kvinnligt företagande. Endast Slovakien, Irland, Malta och Rumänien placerar sig lägre i listan av EU-länder.

Men det finns ett intresse hos kvinnor. När STRATO tillsammans med Sifo undersökte svenskarnas inställning till att starta och driva egna företag framkom att många kvinnor är positivt inställda till att starta eget.

Nästan hälften är positiva

 • 47 procent uppgav att de var positivt inställda till att starta och driva eget företag.
 • Närmare en av fem (18 procent) uppgav att det är något de kan tänka sig att göra någon gång i livet.
 • 3 procent drömmer om att starta sitt eget företag.
 • Att man kan tänka sig att ha ett eget företag som syns och finns på nätet uppgavs av 5 procent.
 • 5 procent kan se sig själva sälja produkter på nätet och bedriva egen e-handel.
 • 9 procent har redan har ett eget företag.

Kvinnor värderar trygghet

 • Sju procent uppger att de har tänkt på att starta eget, men ännu inte tagit steget. Bland dessa respondenter uppger de flesta att de inte har tagit steget för att de ännu inte har funnit den rätta affärsidén.
 • Näst vanligast är att man trivs med sitt nuvarande jobb (35 procent).
 • 22 procent avstår för att de tycker att det känns för osäkert.
 • Lite drygt en femtedel, 21 procent, avstår för att det verkar vara för mycket arbete.

Det är tydligt att många värderar trygghet i arbetslivet, något som är extra förståeligt i ekonomiskt utmanande tider. Undersökningen visar tydligt att många har drömmar som de avstår från, bland annat med anledning av osäkerhet och oro för hög arbetsbelastning. Att omvandla sina drömmar till verklighet behöver dock inte innebära avkall på trygghet. Den som har ett hjärteprojekt kan börja smått på sin fritid för att ge det ett ansikte utåt på nätet, för att senare växla upp.
Herman Borel, Internationell affärsverksamhetschef på STRATO.

Flera upplevda utmaningar

Att det på olika vis känns svårt eller utmanande att ha ett eget företag tycks vara ett hinder för många av de som är positivt inställda till att starta eget men ännu inte gjort det.

 • Respondenterna uppger att de inte vet hur eller var de ska börja (15 procent).
 • Att det verkar för komplicerat att komma igång (13 procent).
 • Att de saknar kunskap för att skapa en hemsida, webbshop eller mejl (9 procent).
 • Att de inte vet vilka verktyg de ska använda för att få igång verksamheten på nätet (4 procent).

Läs mer på HRnytt:

Vad gör ditt företag för att inspirera kvinnor att ta mer plats?

Vabruari kan lyfta jämställdhetsarbetet


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av STRATO i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–26 april 2023. Totalt intervjuades 1337 personer i åldern 18–65 år, varav 1034 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.