Karriär viktigare för yngre
PUBLICERAD 11/4/2023
Lästid ca 1 min

Karriär viktigare för yngre

Enligt en ny undersökning är möjligheten att göra karriär betydligt viktigare för yngre än för äldre. För äldre är i stället mångfald med givande arbetsuppgifter viktigare.

Den svenska arbetsmarknaden består av mer än 5,3 miljoner arbetstagare i olika åldrar och generationer. Hos dessa generationer finns olika visioner och drömmar gällande vad man vill uppnå i sitt yrkesliv.

För yngre är möjligheten att göra karriär en avgörande faktor i valet av arbetsgivare. Att yngre vill göra karriär handlar antagligen om att de förstår att de första åren har stor betydelse för framtida yrkesliv. För de äldre generationerna är det i stället viktigare med givande arbetsuppgifter. Chefer behöver kunna både förstå och hantera olikheterna mellan de olika generationerna.

För att få karriärsintresserade Millenials och Generation Z att trivas på arbetsplatsen bör man som arbetsgivare redan vid anställningsintervjun visa på en öppenhet och tydlighet om vilka karriärmöjligheter som finns inom organisationen. Man bör också redan från början vara tydlig med organisationens modeller för löneutveckling och vilka kriterier som används för lönesättningen."
Ola Dawidson, Chef för Simployers kunskapsprodukter och experter i Sverige.

Om undersökningen

Undersökningen på uppdrag av Simployer genomfördes bland 1 019 personer under perioden 19 – 21 september 2022 via YouGov Sveriges Internetpanel.