Hur ska svenska företag lösa talangbristen på hemmaplan?
Foto: Samuel Dahan
PUBLICERAD 6/12/2023
Lästid ca 2 min

Hur ska svenska företag lösa talangbristen på hemmaplan?

Ratio, näringslivets forskningsinstitut, samlade i början av november, experter och forskare för att prata om hur den svenska modellen överlever en globaliserad arbetsmarknad, och hur svenska företag ska lösa talangbristen på hemmaplan.

  • Svenska företag ökar sin anställningstakt utomlands.
  • Utländska företag anställer allt fler svenska arbetare.

En ny och globaliserad arbetsmarknad kommer att kräva nya sätt att förhålla sig till hur anställda definieras menar arbetsmarknadsexperter från Ratios seminarium.

Det råder fortfarande en talangbrist som skapar problem på den svenska arbetsmarknaden. - Samuel Dahan

Samuel Dahan är professor i juridik på Queens University i Kanada och leder arbetet kring policy och arbetsrätt på Deel. Över 800 svenskar jobbar i dag för utländska bolag via Deel.

  • Hur passar bolag som Deel in i den svenska modellen?
  • Kommer kollektivavtal att passa de här anställda?
  • Vad är fackets roll?
  • Vad kommer kollektivavtalet att reglera?

Det är frågor som Samuel Dahan adresserar i rapporten “The State of Global Work Law”

Kollektivavtal borde finnas, och vara prioriterat vid globala anställningar där det är fördelaktigt för de anställda. De erbjuder en möjlighet både för anställda och företag att återuppfinna sig själva." - Samuel Dahan.

Den svenska modellen måste steppa upp och anpassa sig. Vi kan inte tvinga in utländska företag i kollektivavtal som de uppfattar som dysfunktionella, det skadar Sveriges konkurrenskraft. Den nya arbetsmarknaden kräver kollektivavtal som är flexibla. Facken måste hitta nya sätt att representera den här gruppen anställda som de facto inte är ett kollektiv." - Charlotta Stern är vd på Ratio och professor i sociologi med inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet.


Om Ratio

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vars forskningsfokus ligger på företagandets villkor. Forskningen kan sorteras in i tre breda områden: arbetsmarknad, klimat och miljö, samt konkurrenskraft. Arbetsmarknadsforskningen är Ratios huvudfokus.

Om Deel

Deel är en global löne- och administrationslösning som hjälper företag att anställa vem som helst, var som helst. Deels teknologi erbjuder lönefunktion, HR, efterlevnad, personalförmåner och andra funktioner som behövs för att anställa och leda ett globalt team.