Transparent lönesättning
Foto: Marie Wikander
PUBLICERAD 16/2/2024
Lästid ca 4 min
Krönika

Transparent lönesättning

När man pratar om framtidens lönesättning så dyker ordet transparens ofta upp. Men vad betyder egentligen transparent lönesättning? Och varför är det så viktigt?

Som många redan känner till så finns det en mycket stark korrelation mellan nivån av engagemang hos de anställda och företagets resultat. Engagerade medarbetare presterar helt enkelt bättre. En av grundpelarna till engagemang är tillit och tillit byggs på känslan av att vara rättvist behandlad.

Tyvärr så misslyckas många företag med att få till en känsla av rättvisa i lönesättningen trots att det inte är så svårt. Och det är här transparensen kommer in. Med ökad transparens i lönesättningen kan du höja känslan av rättvisa och bygga en grund för ökat engagemang.


Anställda snackar öppet med varandra om sina löner.


Transparensen är redan här, även om vi som arbetsgivare inte tagit ett aktivt beslut att ha en transparent löneprocess. Många pratar öppet om löner. När jag började jobba för drygt 20 år sedan så pratade man definitivt inte om vilken lön man hade. Idag ser det helt annorlunda ut, på alla nivåer i bolaget. Man jämför sig med varandra. Dessutom finns massvis av information på nätet.

Och det här skapar frustration. Både hos medarbetare och chefer. En frustration som i värsta fall kan vara skadlig för företaget. Många skapar sig en egen sanning utan att ha all information. Därför är det bättre att vi arbetsgivare tar kontroll över denna transparens och skapar en struktur för den i stället för att låta medarbetarna driva den med begränsad och ibland felaktig information. Det är istället viktigt att leda genom lönerna genom att äga processen och få de anställda att förstå den. De anställda behöver känna att processen är rättvis och att de har förtroende för hur cheferna sätter löner.


“72% av alla som har marknadsmässiga löner tror att de är underbetalda”


Många medarbetare tror att de tjänar mindre jämfört med marknaden än vad de faktiskt gör. En rapport av det amerikanska företaget Payscale (How fair pay perception and pay transparency combat turnover) visar att 72% av alla som har marknadsmässiga löner tror att de är underbetalda och 42% av de som har högre än marknadsmässig lön tror att de är underbetalda. Dessutom så fördubblade underbetalda medarbetare sin tillfredsställelse på jobbet (från 40 procent till 82 procent) när de förstod hur deras lön var satt och fick insikt i lönesättningen.

Medarbetare som tror att de är underbetalda är betydligt mer benägna att söka nya jobb. Så arbetsgivare som inte investerar i lönetransparens och istället skyddar information om anställdas löner kan förlora sina bästa medarbetare. inte för att de nödvändigtvis betalar för lågt, utan för att de inte haft en öppen kommunikation kring sin lönesättning.


“Lönetransparensdirektivet” blir snart lag i Sverige”


Under våren 2023 klubbades EUs lönetransparensdirektiv igenom. Direktivet innebär att företag tvingas öka medarbetarnas insyn i hur lönerna sätts för att på så sätt minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Anledningen är att man har identifierat att bristande insyn i lönesättningen är ett av de största hindren för att löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska. De nya reglerna innebär att de anställda får en större insyn i lönesättningen och därmed en förståelse för hur deras lön är satt och hur de kan påverka sin lön.

Så hur skapar man en transparent löneprocess?

  1. Bestäm nivå av transparens anpassad efter er organisation.
  2. Skapa en tydlig löneprocess med lönepolicy, konkreta lönekriterier, arbetsvärdering och lönespann.
  3. Koppla prestationen till lön på ett tydligt sätt. Förtydliga att lönesamtal inte är en förhandling utan att lönen baseras på din prestation och inte bästa förhandlingsförmåga.
  4. Gör lönekartläggning varje år och analysera samtidigt lönestrukturen, gärna med extern lönedata för att säkerställa att ni står er lönemässigt jämfört med andra i branschen.
  5. Jobba nära cheferna, stötta och coacha dem men ställ samtidigt höga krav på dem att tydligt kunna förklara för varje medarbetare hur deras lön är satt.
  6. Kommunicera löneprocessen tydligt till både chefer och medarbetare. Att utbilda medarbetarna i lönesättningen underlättar för cheferna och brukar vara uppskattat av medarbetarna.
  7. Bygg tillit genom att vara tydlig och ärlig. Varje medarbetare ska kunna förstå hur deras lön är satt och få svar på hur de kan utveckla sin lön.
  8. Ta in feedback, förbättra kontinuerligt och visa på en vilja att anpassa sig.

Transparens i lönesättningen är redan här - och snart blir det ett lagkrav. Så vänta inte, utan ta tag i din lönesättning redan idag och försök att få till ökad transparens och en bättre kommunikation. Ni har oerhört mycket att vinna och väldigt lite att förlora.

Marie Wikander, Chief Operating Officer, Wndy

Läs mer på HRnytt:

Lönetransparensdirektivet - Europas krav på öppenhet vs Svensk kultur


Om Marie Wikander

Marie Wikander har lång erfarenhet inom HR och blir ofta inbjuden till Svenskt Näringsliv, Sveriges Radio, SVT, poddar och andra medier för att prata just lön.