Tips för ett framgångsrikt förhandlingsarbete
Foto: Tobias Helj Nilsson
PUBLICERAD 9/7/2024
Lästid ca 3 min
Aktuellt

Tips för ett framgångsrikt förhandlingsarbete

Förhandlingar uppfattas ofta som psykologiska spel, en kamp mellan listiga strateger. Men förhandling, menar jag, är framför allt ett hantverk. Detta gäller i högre grad ju mer komplex en förhandling är.

Knep och trick kan komma till pass när du kohandlar, men när du som arbetsgivarrepresentant möter facket är framgångsfaktorerna ofta mer jordnära.

Det finns många sorters förhandlingar inom arbetsrättens område, alla med sina unika förutsättningar. Jag vill ändå framhålla några gemensamma nämnare för ett framgångsrikt förhandlingsarbete.

Relationerna

Ju mer långsiktig en partsrelation är, som den mellan en arbetsgivare och det lokala facket, desto viktigare är den grundläggande relationen mellan parterna. Med ömsesidig tillit och respekt är det lättare att överkomma meningsskiljaktigheter och hitta konstruktiva lösningar. Medan en dålig relation förvandlar förhandlingen till ett nollsummespel, där den ena parten förlorar när den andra vinner.

Att ha en god relation innebär inte att vara undfallen eller alltid leta efter kompromisser. Att argumentera sakligt, vara tydlig, ärlig och pålitlig – att stå för sitt ord – är effektiva sätt att skapa goda partsrelationer.


Ett sammanhängande narrativ, kopplat till era visioner,
kan göra det mer effektivt att samla flera förhandlingar till en.


Tänk långt och stort

Fokusera inte bara på det aktuella problemet, utan ta hänsyn till de långsiktiga målen. En enskild förhandlingsfråga kan verka större och mer hotfull ensam än tillsammans med andra förändringar. Ett sammanhängande narrativ, kopplat till era visioner, kan göra det mer effektivt att samla flera förhandlingar till en.

Jobba med förberedelser

Ta fram alla relevanta underlag innan förhandlingarna inleds. Detta hjälper er att identifiera svagheter i planen. Fundera på vad ni tror att motparten behöver veta för att känna sig trygg med förändringen och möt detta så långt det är rimligt.

Vilka underlag som behövs varierar beroende på förhandling, men bilder som beskriver nuvarande och tänkt organisation, förändringsbehovet samt en enklare risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljöaspekterna är oftast en bra start.


Även om facken inte får som de vill, ger det dem en chans att
förstå ert resonemang och förbättrar ofta relationen mellan parterna.


Kom ihåg att lyssna

Som arbetsgivare har ni ofta makt över resultatet, men facken ska få möjlighet att framföra de anställdas synpunkter. Var beredda på att det kan finnas andra lösningar än de ni planerat, och integrera fackens förslag om det gagnar målet. Att diskutera förlorar ni inget på. Även om facken inte får som de vill, ger det dem en chans att förstå ert resonemang och förbättrar ofta relationen mellan parterna.

Avsluta och dokumentera

Detta är en teknisk övning som ändå bör göras ordentligt. Ett otydligt avslut kan stjälpa en i övrigt väl genomförd förhandling. Det är ofta oklart för parterna vilken typ av möte de deltagit i: var det exempelvis en förhandling eller en överläggning? Detta är avgörande för vad som händer efter mötet. Förhandlingsprotokoll behöver inte vara långa uppsatser, men ska kort beskriva sakfrågan, parternas hållning/yrkanden samt tydligt sammanfatta vad ni är ense respektive oense om.


Det kan tyckas osexigt att se förhandling som ett hantverk,
men jag menar att det är hoppfullt.


Implementering

Efter förhandlingen börjar själva förändringen. Om förhandlingen skett i god ordning har ni förberett de kommande stegen med intern och extern kommunikation, förändringsledning, on- och off-boarding, utbildningspaket, och överlämning till nya chefer. En gemensam uppsamling där ni utvärderar förhandlingen och förbättrar framtida processer är ett bra sätt att knyta ihop säcken.

Det kan tyckas osexigt att se förhandling som ett hantverk, men jag menar att det är hoppfullt. Det innebär att du inte behöver vara en karismatisk hästhandlartyp för att lyckas i en förhandling. "Vinna" kanske inte ens är ett relevant begrepp! Att se förhandlingen som ett hantverk innebär att värna utvecklings- och verksamhetsperspektivet framför ett primitivt förhållningssätt som "makt och motmakt". Det betyder inte att psykologisk förståelse och erfarenhet är oviktigt – tvärtom. Dessa egenskaper bör leda till en förståelse för vikten av ett gott hantverk.

Tobias Helj Nilsson


Om Tobias Helj Nilsson

Tobias Helj Nilsson, vd på konsultbolaget Helj är expert på förhandling och arbetsrätt. Med över 20 års erfarenhet har han hjälpt såväl stora koncerner, mindre företag och ideella organisationer att hantera neddragningar och omorganisationer. Helj.se