Därför är ”varför” en av framtidens viktigaste färdigheter
Foto: Louise Vanerell
PUBLICERAD 21/5/2024
Lästid ca 4 min
Krönika

Därför är ”varför” en av framtidens viktigaste färdigheter

Ångmaskinen, elektriciteten, datorn... Vid varje tekniksprång har människan tvingats stanna upp, tänka efter och anpassa sig. Detta är ännu viktigare med AI, som är en industriell och samhällelig revolution på steroider. Samtidigt kan AI bli en katalysator för ökat kritiskt tänkande – en egenskap företag behöver mer av.

Uppmuntra medarbetare att fråga ”varför”

Enligt en undersökning från molnjätten AWS använde förra året en tredjedel av svenska företag minst ett AI-verktyg. Andelen är sannolikt ännu högre idag och kommer att fortsätta öka. En färsk rapport från Google hävdar att 3,6 miljoner jobb i Sverige kommer att använda AI som ett komplement om tio år.

I det tekniksprång vi befinner oss i kommer de flesta företag att behöva hitta sätt att förhålla oss till AI. För när vi har ett verktyg som kan hantera information på en helt annan skala än vi – och dessutom genererar innehåll på ett sätt som tidigare bara varit en mänsklig färdighet – så gäller det att ha huvudet på skaft.

Samma gamla problem

I den rådande debatten om AI är det många som lyfter riskerna, som dåliga beslut eller felaktig information. Det med rätta – en teknik som utvecklas så snabbt måste hanteras varsamt. Men dåliga beslut eller felaktig information är knappast nya företeelser. De kan uppstå vid samma brist på kritiskt tänkande som har funnits genom alla tider. Skillnaden är mängden innehåll och information som nu produceras i en rasande takt. Idag kan vem som helst skapa alternativa versioner av verkligheten. Därför måste du som användare av AI ställa dig vissa frågor.

  • Varifrån kommer informationen?
  • Hur funkar verktygets referensstruktur?
  • Är källorna trovärdiga?

För att verkligen utnyttja kraften hos AI-verktyg måste vi öva våra mänskliga egenskaper. Vi behöver bli bättre på att lämna utrymme och uppmunta kritiskt tänkande.

Varför gör vi så här?

Även bortsett från AI är kritiskt tänkande en viktig egenskap bland medarbetare. Att köra på i samma gamla spår kan vara förödande i dagens snabba teknikutveckling. Både normer, processer och antaganden behöver ifrågasättas. Inte alltid, men oftare. Det handlar inte om att ha en negativ inställning, utan att ställa krav på att andra – kollegor och chefer, kunder och leverantörer – blir bättre på att argumentera, analysera och kommunicera.


Kritiskt tänkande är något som går att öva på.


Det handlar om att våga ställa frågor. Varför gör vi så här? Kritiskt tänkande är något som går att öva på. Ett sätt är att hitta alternativ till rådande förutsättningar: Vad skulle hända om våra leverantörer gick i konkurs? Om en lagändring stänger vår största marknad? Om ny teknik gör vår produkt förlegad? Att ställa denna sorts frågor kan hjälpa både dig och företaget att bredda era perspektiv.

Upptäck fler lager

En företagskultur som uppmuntrar kritiskt tänkande kan vara gynnsamt inom en rad områden: problemlösning, beslutsfattande, innovation, lärande och samarbete. Ändå är kritiskt tänkande ännu inte alltid så socialt gångbart. Personer i din närhet kan uppleva det irriterande att bli ifrågasatta, även om syftet är gott.

Då kan nyfikenhet vara ett smidigare förhållningssätt. Vad är det du inte förstår eller ser som någon annan kanske gör? Det finns ofta ett eller fler lager till än vad du vet. Med nyfikenhet kan du hjälpa både dig själv och andra att upptäcka dessa.

Tänker du kritiskt måste du vara beredd att ifrågasätta och ändra även dina egna ståndpunkter. Anpassningsbarhet är en egenskap som bör gå hand i hand med kritiskt tänkande och nyfikenhet. Eller kort sagt: våga fråga, våga lyssna.

Så kommer ditt företag igång

Min förhoppning är att AI blir en katalysator för ökat kritiskt tänkande. Men vänta inte, utan börja redan nu aktivt verka för en sådan kultur.

Ett par tips för att komma igång:

  • Ställ öppna frågor som uppmuntrar till djupare reflektion, exempelvis "Varför tycker vi att det här är det bästa alternativet?", "Ge exempel på vad vi prioriterar ner med det alternativet" eller "Om du hade velat argumentera mot det alternativet, vad hade du sagt då?"
  • Uppmuntra och belöna kritiskt tänkande, exempelvis genom att jobba med metoder som pre-mortems och ha djävulens advokat-sessioner för att öva på att argumentera för fler vinklar. Som ledare bör du alltid BE om motargument till dina förslag (och belöna detta genomge positiv feedback till de som gör så).
  • Utbilda medarbetare i kritiskt tänkande – det finns allt från kurser på LinkedIn till organisationskonsulter att ta hjälp från.
  • Låt förmåga till kritiskt tänkande ta större plats i rekryteringsprocesser – egenskapen kan ofta visa sig vara viktigare än tidigare jobberfarenheter – men även i utvecklingssamtal och lönesamtal.

Om Louise Vanerell

Louise Vanerell är historiker i grunden och har lång erfarenhet som projektledare inom allt från kultur till finans. Hon har ett passionerat intresse för ny teknik, digitalisering och lärande. Som COO och medgrundare av The Upskill Company arbetar hon idag med att hjälpa stora bolag med strategisk kompetensförsörjning.