Är du en inkluderande ledare?
PUBLICERAD 31/10/2022
Lästid ca 2 min

Är du en inkluderande ledare?

Det pratas mycket om ledarskap och vad som är ”rätt” och ”fel”. Inte minst har det inkluderande ledarskapet fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, eftersom det ofta resulterar i nöjda, engagerade och lojala medarbetare. I slutändan är det ändå medarbetarna som är avgörande för företagets effektivitet och affärer.

Ser du potential eller fokuserar du på brister?

Är du ledaren som säger ”Jag ser din potential!” eller ”Det här är inte riktigt din grej.”? Vågar du satsa långsiktigt eller söker du det som känns tryggt och bekant, här och nu? Inkluderande ledarskap handlar till stor del om att våga. Och om nyfikenhet. Känner du igen dig i den inkluderande ledarens egenskaper?

  • Engagemang i stället för fördom.
  • Mod i stället för högmod.
  • Insikt i stället för bekvämlighet.
  • Nyfikenhet i stället för varsamhet.
  • Kulturell intelligens i stället för begränsade vyer.
  • Samarbetsförmåga i stället för konkurrens- och tävlingsfokus.

Sammanfattat handlar inkluderande ledarskap om att våga testa nytt, bryta gamla mönster och vara öppen för det som kan kännas främmande. Det handlar om att kunna ifrågasätta dig själv och inte alltid anta att det du är van vid automatiskt är den rätta vägen att gå, eller att den kandidat som är mest lik dig är bäst lämpad för rollen. Det handlar helt enkelt om att ha viljan att lära dig mer om hur andra fungerar – oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, ålder, trosuppfattning, könstillhörighet eller funktionsnedsättning. Här ser du i stället en möjlighet att ta vara på olika perspektiv och erfarenheter.

Lär av varandra

Om du är öppen och inkluderande, kommer dina anställda också att vara det. Ge dem frihet att fatta beslut, inkludera alla i konversationer och respektera dem som inte vill delta. Viktigast av allt är att du visar intresse för dina medarbetare, både vilka de är som personer och deras yrkeskunskaper. I slutändan handlar det om gemenskap, tillit och nyfikenhet inom gruppen – ett forum där ni kan lära av varandra och bolla nya idéer. Bara tillsammans kan ni skapa en bredare intelligens och kreativitet.

Så, är du ledaren som säger ”Det här är inte riktigt din grej.”? Då rekommenderar vi att du inkluderar dem som bidrar till företagets effektivitet och affärer. För framtidens sätt att leda på är tillsammans – ett slags medarbetarskap.