Rädda liv på jobbet: Hur första hjälpen-utbildning skyddar anställda
PUBLICERAD 27/2/2024
Lästid ca 1 min

Rädda liv på jobbet: Hur första hjälpen-utbildning skyddar anställda

Att vara förberedd på olyckor och akuta situationer är inte bara en moralisk skyldighet utan också en laglig sådan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07. Denna föreskrift klargör att omedelbara hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom måste vidtas på plats, vilket kan vara avgörande för att rädda liv eller minska skador.

Varje företag uppmanas att ha en första hjälpen- och krisstödsplan samt tydliga rutiner för omhändertagande. Detta innebär att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen är utbildad och förberedd att agera i nödsituationer. En grundutbildning i första hjälpen (L-ABC) och hjärt-lungräddning (HLR) är oftast tillräcklig, men det kan vara viktigt att anpassa utbildningen efter eventuella riskmiljöer eller specifika krav på arbetsplatsen.

HLR-teamet i Stockholm är en helhetsleverantör som erbjuder utbildningar i första hjälpen, HLR samt hjärtstartare och produkter som räddar liv; som Hjärtstartare, första hjälpen-väskor och förband. Många kunder över hela landet vänder sig till dem för att få “hela paketet” från en och samma leverantör. Kalle Forsberg från Svensk Golvpartner är en av dem:


“Vi hade kursen på firman. Mycket smidigt att samlas där och Bo på HLR-teamet var proffsig och kunde sin sak.”


Han ger utbildningen starka rekommendationer. Vill du som arbetsgivare också ge din personal kunskaper i att rädda liv? Ta ett första samtal med HLR-teamet för rådgivning eller bokning redan idag.


Om HLRteamet

HLR-teamet vänder sig till alla som vill lära sig att rädda liv; vårdpersonal, företag, privatpersoner, föreningar och myndigheter. Vi har lång erfarenhet av Första hjälpen och HLR-utbildning med hjärtstartare, för både barn och vuxna samt S-HLR för sjukvårdspersonal. Alla instruktörer är godkända via Röda korset och/eller Svenska HLRrådet. HLR teamet erbjuder även utbildningar inom Heta - och brandfarliga Arbeten. Vi utbildar även instruktörer.