Konflikter är en guldgruva!
PUBLICERAD 12/12/2023
Lästid ca 2 min

Konflikter är en guldgruva!

Ja, det hävdar medlaren och konflikthanteraren Tamara Mašković Wängborg från Medlingscentrum, aktuell med sin nya bok ”När samarbetet skaver”. Medarbetarnas olika behov och perspektiv skapar möjligheter för oss att utvecklas som människor, kollegor och team. Och när vi utvecklas, menar Tamara, då bidrar vi samtidigt till arbetsplatsens utveckling.

Ta del av Medlingscentrums bästa tips för ett modigare ledarskap

Guldgruva eller ej, det är otroligt viktigt att våra chefer och HR lär sig att hantera konflikter på ett bra sätt så att utveckling kan ske på alla plan. Arbetsuppgiften att medla i en konflikt, eller att ta hand om en avdelning som tappat styrfart på grund av konflikter, hamnar ju ofta på HR. Ju mer cheferna klarar att ta tag i konflikter i tid desto mer tid får HR till proaktivt HR-arbete snarare än att släcka bränder.

Medlingscentrums fem bästa tips

Tips nr 1. Städa först – utveckla sedan

Finns det ett missnöje, en konflikt i en arbetsgrupp, börja där! Ta reda på vad som skaver och red ut det. Det kan vara rent destruktivt att fara iväg på utvecklingsdagar eller annat i hopp om att få ihop teamet igen när en konflikt pågår.

Tips nr 2. Fokusera på försoning

Ibland kan de inblandade ha svårt att lägga det som hänt bakom sig. Då är det viktigt att komma ihåg att det är skillnad på att förlåta och på att försonas. De inblandade behöver inte förlåta men de behöver hitta vägar att försonas, dvs. acceptera det som hänt och hitta en väg framåt.

Tips nr 3. Ducka inte

Det är bara att inse, konflikter är en verksamhetsfråga. Även om de flesta instinktivt vill undvika konflikter, vill slippa att känna obehaget så måste de hanteras. Det enda man kan vara helt säker på är att en liten konflikt som ignoreras, riskerar att bli till en stor surdeg.

Tips nr 4. Undvik konsensusfällan

Vi lever i landet där alla får vara lucia. Vi är rättvisa, utesluter ingen och vi vill gärna att alla ska vara överens. Det gäller även när vi har en konflikt och parterna ser väldigt olika på vad som hänt. Släpp konsensustänket och uppmärksamma istället att perspektiven är olika och de får vara det. Därefter kan ni tillsammans definiera stegen för att hitta tillbaka till en acceptabel nivå av samarbete på arbetsplatsen.

Tips nr 5. Ha verksamheten i fokus

I likhet med privata konflikter är det lätt även på en arbetsplats att som chef glida med i samtalet om en medarbetares personliga drag som inte är närvarande och kan försvara sig. Rikta då istället ditt fokus mot verksamheten och arbetsuppgifterna. ”Vad behöver du för att samarbetet ska fungera?” Med fokus på arbetet kan ni också lättare upptäcka t ex organisatoriska otydligheter som blir ditt ansvar att ta vidare.

Bonustips!

Ingen, varken HR eller chef, behöver vara ensam i sitt ledarskap när konflikten är ett faktum och det är svårt att finna en väg ut. Vi finns där för dig när du behöver det. Behöver du råd och stöd idag – ta del av Medlingscentrums erbjudande om 30 minuters kostnadsfri rådgivning. Konfidentiellt och utan förpliktelse.

Boka kostnadsfri rådgivning här »