Vad är arbetsmiljö – egentligen?
PUBLICERAD 26/10/2022
Lästid ca 2 min

Vad är arbetsmiljö – egentligen?

Arbetsmiljöfaktorer påverkar till stor del hur vi mår och hur vi jobbar. Arbetsgivaren är ansvarig för att informera och upprätthålla arbetsmiljön på arbetsplatsen och att hjälpa till att förhindra skador, fysisk och psykisk ohälsa. Men vad ingår i en arbetsmiljö och varför är den så viktig – här reder vi ut begreppen.

Vad är en bra arbetsmiljö?

En god arbetsmiljö är avgörande för ett hållbart arbetsliv. Rent praktiskt betyder det att ge medarbetarna möjlighet att trivas med sin vardag och att de inte känner obehag att gå till jobbet. Bra kollegor, en rimlig arbetsbelastning, tillräckligt med återhämtning, god samtalston med mera är friskfaktorer som inte bara är lagstadgade, utan också avgörande för arbetsmiljön.

Varför är det viktigt?

En god arbetsmiljö hjälper till att förhindra skador och sjukskrivningar på grund av stress eller belastning, men ser också till att medarbetarna tycker om att gå till jobbet. När vi trivs och känner os trygga blir vi också mer effektiva, vilket i sin tur påverkar lönsamheten. Det finns alltså flera goda skäl att satsa på arbetsmiljön i en organisation.

Vad är fysisk arbetsmiljö?

Den fysiska arbetsmiljön handlar om hur vår arbetsplats är formad. Det betyder allt från ergonomi och tekniska verktyg som datorer, stolar och skrivbord – till ventilation, ljud, ljus och temperatur på kontoret. Det kan också handla om hur vi hanterar kemikalier, maskiner och på andra sätt höjer säkerheten för att förebygga olyckor på jobbet.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

I den psykosociala arbetsmiljön ingår både det psykiska och det sociala. Faktorer för psykiskt välmående kan till exempel vara stressnivå, organisation, ledarskap och återhämtning. Det sociala kan vara om hur vi behandlar våra arbetskamrater, skapar gemenskap i arbetsgruppen, känner att vi kan påverka vår roll och att vårt arbete är meningsfullt.

Vad är osa arbetsmiljö?

Förkortningen ”osa” står för organisatorisk och social arbetsmiljö. När det gäller just det organisatoriska handlar det både om ledning och styrning, likväl som kommunikation i organisationen. Arbetsbelastning, krav, resurser och ansvar, balans mellan jobb och fritid, stöd från chefer och ledare och så vidare är alla viktiga osa-faktorer.

Hur hanteras arbetsmiljö vid distansarbete?

Något många missar är att arbetsgivaren även är ansvarig för miljön vid distansarbete. Det betyder att arbetsgivaren ska göra allt för att förebygga att arbetstagaren utsätt för ohälsa också när de jobbar hemifrån. Ett gott samarbete och regelbunden dialog med chef och medarbetare hjälper till, liksom pauser, rörelse och mötesrutiner som en del av arbetsdagen.