Starta 2024 med en kick off som ger energi, kunskap och nya perspektiv
PUBLICERAD 18/1/2024
Lästid ca 4 min

Starta 2024 med en kick off som ger energi, kunskap och nya perspektiv

Funderar du över hur 2024 ska bli? Varför inte starta året med en kick off? Att genomföra en kick off är inte bara roligt, det är även ett strategiskt verktyg för att stärka teamet som ökar motivationen på arbetsplatsen.

En kick off är ett utmärkt sätt att starta ett nytt år på. Kanske behöver ni ta ett projekt från idé till verklighet. Eller stärka team-känslan hos medarbetarna. Här får du tips på aktiviteter och fördelar med en kick off för ditt företag samt några tips på inspirationsföreläsningar som kan höja energinivån och skapa långvarig effekt.

När det gäller att planera en kick off är det viktigt att välja rätt aktiviteter som passar för din grupp och som bidrar till laganda och samarbete. Här är tre tips på aktiviteter som kan göra ert evenemang minnesvärt.

1. Team building

En klassisk men effektiv aktivitet är olika team building-övningar. Det kan vara allt från hinderbanor, problemlösning eller kreativa utmaningar där deltagarna behöver samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Genom dessa övningar byggs förtroende, kommunikation och samarbetsförmåga upp inom gruppen.

2. Kreativa workshops

För att stimulera kreativiteten och ny inspiration kan ni anordna olika workshops under er kick off. Det kan vara konstnärliga verkstäder, musiksessioner eller brainstorming-sessions där idéer får flöda fritt. Att få möjlighet att utforska nya perspektiv kan ge oväntade resultat och öppnar upp för innovation i företaget.

3. Äventyrsaktiviteter

Om ni vill ha mer adrenalinpumpande upplevelser så finns det många äventyrsaktiviteter att välja bland. Det kan vara höghöjdsbanor, paintball eller forsränning – allt beroende på vad som passar er grupp bäst. Att utmana sig själva fysiskt skapar inte bara starkare band mellan kollegorna utan ger också en känsla av att övervinna hinder och ta sig utanför komfort-zonen.

Därför är en kick off bra för ert företag

En kick off är inte bara en vanlig konferens eller möte. Det är en speciell händelse som kan ge er företag ett stort antal fördelar och positiva effekter. För det första ger en kick off er möjlighet att samla hela teamet på ett och samma ställe. Detta främjar kommunikationen, samarbetet och team-andan inom organisationen.

Lär känna varandra

Genom att umgås utanför den dagliga arbetsmiljön får medarbetarna chans att lära känna varandra bättre, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och trivsel på arbetsplatsen.

Utvärdering och målsättning

För det andra ger en kick off er möjlighet att sätta upp tydliga mål och visioner för framtiden. Använd även gärna tiden för att utvärdera tidigare prestationer, identifiera framgångsfaktorer samt planera strategier för kommande projekt. Genom inspirerande tal och workshops kan ni skapa engagemang hos medarbetarna och ge dem motivation att arbeta mot gemensamma mål.

Öka kunskapsnivån

För det tredje erbjuder en kick off även möjligheten till kompetensutveckling genom inspirationsföreläsningar eller workshops från externa experter inom olika områden relaterade till ert verksamhetsområde.

Att tänka på vid en kick off med företaget

Det är alltid spännande att planera och genomföra en kick off med företaget. Det är en möjlighet för alla medarbetare att komma samman, utbyta idéer och skapa starka band inom teamet. Men innan ni bokar konferenslokalen och sätter igång med aktiviteterna, finns det några viktiga saker att tänka på.

Vilka är era mål?

För det första är det viktigt att ha tydliga mål och syften med er kick off. Vad vill ni uppnå som företag? Vill ni stärka team-andan, öka motivationen eller kanske lägga grunden för ett nytt projekt? Genom att ha klara mål kan ni anpassa era aktiviteter och föreläsningar efter företagets behov.

Vad får det kosta?

En annan viktig faktor är budgeten. Att hålla koll på kostnaderna är avgörande för att undvika obehagliga överraskningar i efterhand. Ta reda på om ni har möjlighet till skattefria förmåner kopplade till er kick off, exempelvis friskvårdsbidrag eller subventionerad lunch under dagen.

Vilka aktiviteter passar er?

När ni väljer aktiviteter för er kick off, se till att de passar både er företagskultur och era deltagares intressen. Team building-aktiviteter som paintball eller escape rooms kan vara roliga och utmana deltagarna, men tänk också på att mer avslappnade alternativ såsom yoga eller mindfulness-sessioner uppskattas.

Vilken föreläsare vill ni ha?

Sist men inte minst är valet av inspirationsföreläsare som kan motivera och engagera avgörande för en lyckad kick off. Att inkludera föreläsningar under er kick off kan vara extra värdefullt då det ger möjlighet att få ny kunskap och inspiration som kan appliceras i ert arbete.

När ni väljer föreläsningar för er kick off, se till att de är relevanta för era mål och utmaningar. Sök efter talare som har expertkunskaper inom områden som till exempel ledarskap, kreativitet eller team building. Tänk också på att anpassa föreläsningarna till era medarbetares intressen och behov.

Här är några exempel på populära föreläsningsteman för en kick off

1. Kickstarta ditt ledarskap

En interaktiv föreläsning som fokuserar på hur man blir en framgångsrik ledare genom kommunikation, problemlösning och motivation.

2. Innovation i dagens affärsvärld

En inspirationsföreläsning om vikten av innovation och hur man kan stimulera kreativitet inom organisationen.

3. Bygg starka team

En dynamisk presentation som betonar vikten av teamwork och ger konkreta verktyg för att bygga starka arbetsgrupper.

3. Hållbart företagande

Hållbarhet blir allt viktigare att förhålla sig till, i allt från hur den är implementerad i verksamheten och hur den kommuniceras utåt.

Vill du ha fler tips på föreläsningsteman kan du läsa mer här »