Den osynliga sjuknärvaron: En dold utmaning för dagens arbetsplatser
Foto: Tomas Lydahl
PUBLICERAD 24/6/2024
Lästid ca 2 min
Krönika

Den osynliga sjuknärvaron: En dold utmaning för dagens arbetsplatser

I dagens snabbrörliga arbetsmiljö står företag inför utmaningen att balansera produktivitet med medarbetares välmående. Två centrala begrepp som ofta diskuteras i detta sammanhang är sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

De flesta är bekanta med sjukfrånvaro, vilket innebär att en medarbetare är frånvarande från jobbet på grund av sjukdom, ofta orsakad av stress. Men det finns en annan, ofta förbisedd utmaning: sjuknärvaro. Detta fenomen uppstår när medarbetare är på jobbet trots att de känner sig stressade och pressade, vilket leder till negativa konsekvenser för både deras hälsa och företagets produktivitet.

För att skapa hållbara arbetsplatser måste företag inte bara sträva efter att minska sjukfrånvaron, utan också aktivt arbeta för att förhindra sjuknärvaro. Detta kräver en företagskultur som främjar öppenhet och välbefinnande, där medarbetare känner sig stöttade och motiverade. De ska kunna utföra sitt arbete med glädje och inspiration snarare än av plikt och frustration.

Enligt min uppfattning är den största boven att medarbetarna ofta inte inser att stress, press och oro främst kommer inifrån dem själva och inte från arbetsbördan. Det är deras tankemönster som skapar stressen, inte jobbet i sig!

För att verkligen tackla detta vanliga problem måste man gå till roten av det. Alla medarbetare bör ha förutsättningar och rimliga krav för att kunna utföra sitt arbete, men för att lösa problemet är det nödvändigt att förstå varifrån stressen faktiskt kommer.

Denna osynliga tidstjuv minskar inte bara produktivitet och effektivitet, den hindrar även effektivt teamwork, förändringsbenägenhet och arbetsglädje.

Lösningen på detta stora problem, enligt min åsikt, är att hela personalen behöver förstå varifrån stressen kommer. Stress och psykisk ohälsa är stora problem på de flesta arbetsplatser idag och tyvärr verkar de bara öka.

Att förändra arbetsuppgifter eller minska arbetsbördan ger inga hållbara resultat.

Om man inte agerar kan konsekvenserna, förutom minskad produktivitet, påverka närvaron med familjen vilket ofta skapar dåligt samvete och minskad livsglädje.

Tyvärr så kommer detta problem ofta långt ner på åtgärdslistan för det finns ”viktigare" saker att investera i, speciellt nu i dessa, för många, osäkra tider. Men det är just när det känns osäkert för personalen som det behövs som mest. Kanske dags att omprioritera?


Om Tomas Lydahl

Tomas Lydahl är en inspirerande & motiverande föreläsare som skapar arbetsglädje, ökar försäljning & stärker ledarskap. Han var även vd för Key Solutions AB, när de fick priserna Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats av Great Place To Work. Hans ambition och passion är att eliminera den ständigt ökande jobbrelaterade stressen som kostar samhället enorma summor varje år. Här kan du läsa mer om Tomas föreläsningar.