Känner du igen utbrändhet?

Lästid : 2 min

Känner du igen utbrändhet?

Hur går det för personerna i ditt team? Känner du att det finns en bra nivå på engagemanget, en väl fungerande gemenskap samt en god arbetsmiljö både digitalt och fysisk. Allt detta är viktiga faktorer när ett team ska upprätthålla en bra arbetsförmåga.

Men verkligheten kanske inte ser ut så, du kanske har märkt eller misstänkt att en eller flera i ditt team inte mår bra. Vad bör eller ska du då göra som en ledare? Det viktigaste du kan göra är att vara uppmärksam och veta vilka tecken du ska leta efter. När en anställd börjar känna sig otillräcklig, får svårt att hantera arbetsbelastningen samt de förväntningar som ställs börjar stressnivåerna att öka. 

Ibland kan det helt enkelt handla om kraven eller arbetsvillkoren, men det är också den anställdas förmågor och karaktärsdrag som bestämmer hur väl de hanterar en stressig situation. En långvarig stressig situation är alltid nedbrytande för välmåendet och uthålligheten. I värsta fall kan långvarig stress leda till utbrändhet. Ladda ner Aunties guide för att lära dig känna igen utbrändhet. 

I de flesta utvecklade länder så måste hälso- och säkerhetsrisker på arbetet utvärderas enligt lagen och i Sverige måste alla arbetsplatser följa Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsgivaren har alltså ett ansvar att motverka långvarig stress för arbetstagaren. 

Auntie – lösningar för vardagliga problem

Auntie arbetar tillsammans med våra 400+ kundorganisationer med en tidig stödmodell för medarbetares mentala hälsa.

Du kan träffa Auntie på Personal&Chef den 28 september till 29 september i Stockholm, i monter P11. Tillsammans med en av Aunties experter på mental hälsa håller dom en föreläsning 29 september. kl. 13:30, som innehåller information till chefer om den tidiga stödmodellen och hur man identifierar en anställd som behöver stöd. Du får också praktiska förslag och exempel på hur du som ledare kan stötta dina anställda. Kom och träffa Auntie på Personal&Chef och lyssna på föreläsningen.

Ladda konstadsfritt ned Auntie-guiden “Så känner du igen utbrändhet - En guide för chefer och ledare”.