När medarbetare själva får driva sin utveckling

Lästid : 4 min

När medarbetare själva får driva sin utveckling

Cornerstone Xplor är en helt ny lösning där medarbetare själva specificerar vilken roll de vill utvecklas mot internt. AI används sedan för att analysera deras existerande kompetens och färdigheter och lösningen presenterar automatiskt möjliga interna karriärvägar.

Om pandemin visat oss något, så är det hur viktigt det är att snabbt kunna växla om sin verksamhet och att kompetensutveckling är helt avgörande för att det ska lyckas. Men för att kunna utveckla alla medarbetare i en organisation, på ett sätt som engagerar dem och dessutom leder till framgång för verksamheten, behövs mer sammanhängande och holistiska system, som sätter medarbetaren i centrum. Det säger Stefan Robsén, ansvarig för Norden och Baltikum på Cornerstone.

Stefan Robsén, Cornerstone

— Att kompetensväxling och livslångt lärande är viktigt, det vet alla som jobbar inom HR. De flesta av våra kunder lever redan med den digitala transformationen, förklarar Stefan. 

— Men pandemin visade vad som händer när organisationer verkligen måste skifta fokus omedelbart.

— Eftersom Sverige var tidigt ute med att digitalisera HR, sitter många nu på ett lapptäcke av tekniska system som styr olika HR-processer. De hänger inte nödvändigtvis ihop och att integrera dem är vare sig enkelt eller snabbt. Det kan ta lång tid att sammanställa data från olika system för att få någon slags överblick över personalens kompetens idag, än mindre går det att sia om framtidens kompetensbehov.

— De flesta plattformar för lärande och talangutveckling saknar dessutom en central punkt där medarbetaren själv kan ta tag i och driva sin egen utveckling, fortsätter Stefan, och forskning visar att tillgång till självdrivande utveckling och internkarriär ökar medarbetarengagemanget.

Många frågor

När så Covid rullade in, och en stor del av personalen jobbade hemifrån, ställde sig många fler organisationer frågor som: Hur kan vi snabbt flytta över all kompetensutveckling digitalt? Hur kan vi se vilka kompetenser vi har i verksamheten, så vi inte försöker rekrytera för roller vi skulle kunna fylla internt? Hur kan vi få bättre överblick så vi kan koppla medarbetarutveckling mot affärsmålen?

Medarbetare har också insett hur viktig deras kompetens är och de vill ta ett större ansvar för sin egen utveckling. De efterfrågar därför bättre transparens kring vilka karriärvägar som är möjliga för dem internt och vilken utbildning och utveckling som behövs för att ta sig vidare.

Maskininlärning och AI

— Vi har redan jobbat flera år med maskininlärning för att presentera rätt kursinnehåll till medarbetare när och där de behöver det, fortsätter Stefan.

—De senaste åren har vi även introducerat AI för att identifiera på en mycket mer detaljerad nivå vilka kompetenser och färdigheter som finns i verksamheten.

—Vi såg hur viktigt det var att skapa en helt sammanhängande och personanpassad upplevelse för medarbetare och att vi kunde använda all vår tidigare erfarenhet inom talanghantering och digitalt lärande, plus nyttja AI för att driva en sådan innovativ lösning.

Resultatet är Cornerstone Xplor, marknadens första holistiska lösning för medarbetartillväxt, med en helt integrerad och extremt personanpassad upplevelse av lärande, kompetensutveckling, tillväxt och karriärrörlighet.

Självdrivet lärande med Cornerstone Xplor

Framtidens lärande är självdrivet, dvs drivkraften för den egna utbildningen och utvecklingen kommer från medarbetaren själv. Då krävs en transparens vad gäller möjliga karriärvägar internt, och exakt vad som krävs för att ta sig vidare. De rekommendationer som medarbetaren får måste dessutom vara helt individuella och baserade, inte bara på tidigare jobbroller eller utbildning, utan även ta hänsyn till färdigheter och intressen.

Med Cornerstone Xplor kan medarbetaren själv specificera de färdigheter de redan har, vilka de skulle vilja utveckla och till och med exkludera vad de inte är intresserade av. Informationen används sedan för en intelligent analys med hjälp av AI, som resulterar i individuella förslag på nya möjligheter och vilket kursinnehåll som är mest relevant. Analysen kopplar också samman medarbetaren med lämpliga mentorer och experter, föreslår relevanta communities och presenterar automatiskt möjliga interna karriärvägar.

— HR-ansvariga kan använda Cornerstone Xplor för att skapa interna talangpooler, hitta experter och erbjuda dem utvecklingsmöjligheter internt, på ett sätt som stödjer verksamhetens mål och som dessutom tar bort omedveten bias, berättar Stefan.

— Vi jobbar redan med ett stort antal företag i Sverige, flera av dem är stora globala koncerner. Det ska bli spännande att se hur de, och nya kunder, kan dra nytta av Cornerstone Xplor. Att sätta medarbetaren i centrum är något som svenska företag alltid försöker göra. Det passar så bra ihop med vårt svenska moderna ledarskap, som skapar agila och engagerade medarbetare och organisationer, avslutar Stefan.

Läs mer om Cornerstone Xplor här »


Om Cornerstone

Cornerstone driver en arbetsstyrka redo för framtiden, med anpassningsbara HR-lösningar utvecklade för att ena människor, team, teknologi och affärsverksamhet. Vi vill inspirera en arbetsmiljö präglad av tillväxt, agilitet och framgång för alla. Med ett AI-drivet, upplevelsecentrerat system fokuserat på framtida färdigheter och utvecklat för en modern arbetsstyrka, hjälper vi organisationer modernisera sin utbildnings- och utvecklingsupplevelse. Systemet levererar det mest relevanta kursinnehållet oavsett var det finns, accelererar talang- och karriärrörlighet och använder  kompetens och färdigheter som sätt att beskriva tillväxt och framgång i verksamheten. Cornerstone servar mer än 6 000 kunder och 75 miljoner användare och finns i 180 länder och på 50 språk. Läs mer om Cornerstone OnDemand här.