5 vanliga frågor om semester
PUBLICERAD 2021-06-14

5 vanliga frågor om semester

Äntligen närmar sig högsommaren och semestrarna – vilket också brukar betyda att antalet frågor till HR-avdelningen ökar. Men hur tolkas semesterlagen och vad gäller egentligen? Vi reder ut begreppen.

I korthet ska en semester läggas så den anställde får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Hur de återstående semesterdagarna planeras bestäms helst i samråd den anställde, även om arbetsgivaren beviljar den. 

Anställnings- och kollektivavtal styr

Arbetstagarens anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal bestämmer semestervillkoren för den enskilde individen. Enligt semesterlagen har den anställde rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. För att få betald semester ska medarbetaren alltså tjäna in den innan den tas ut. För nyanställda som inte hunnit tjäna in semester året innan gäller ändå rätt till ledighet, men då utan betalning. 

Koll på semesteråret

Semesteråret sträcker sig från 1 april – 31 mars påföljande år. Året innan semesteråret är alltså intjänandeåret och för 25 betalda semesterdagar måste medarbetaren ha arbetat ett helt intjänandeår. Formeln lyder alltså: antal anställda dagar under intjänandeåret delat med 365 gånger 25 semesterdagar.

Beräkningsmodellen för semesterlön

Arbetstagaren får semesterlön enligt två beräkningsmodeller: sammalöneregeln eller procentsregeln. Med sammanlöneregeln behåller den anställda sin månadslön under semestern med ett tillägg på 0,43 procent för varje betald semesterdag som ska betalas. Har de även rörliga lönedelar är semesterlönen 12 procent – av den sammanlagda förfallna rörliga lönen under semesteråret. De rörliga lönedelarna ska betalas senast inom en månad efter semesterårets utgång. 

Semesterlön enligt procentsregeln innebär att medarbetaren får 12 procent av den förfallna lönen i anställningen under intjänandeåret. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. 

Det här innebär förskottssemester

Den som anställs vid semesterårets början, till exempel april 2021, får inte betald semesterledighet sommaren 2021 utan först under 2022. Men medarbeten har ändå rätt till obetald semesterledighet även nuvarande år. Ni kan dock komma överens om att de ska få full betald semester redan 2021, men det innebär då att ni avtalat om semesterlön i förskott. Avräkning får inte ske om semesterlönen som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före det att anställningen upphörde. Avräkningen får inte heller ske om anställningen upphörde på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot dig.

Obetald semester på egna villkor

Arbetsgivaren kan aldrig tvinga arbetstagaren att ta ut obetald semesterledighet, utan de har alltid rätt att avstå. När de fått besked om hur många obetalda semesterdagar de har ska de på begäran lämna besked om dessa ska tas ut eller avslås. Medarbetaren har självklart rätt till en viss betänketid, men beskedet är sedan bindande.

Som vanligt har alla regler undantag – kolla gärna med ert fackförbund eller annan instans för mer information.


Källa: Akademiförbundet SSR, Vision

Dela på Facebook : 5 vanliga frågor om semester
Dela på Twitter : 5 vanliga frågor om semester
Dela på Linkedin : 5 vanliga frågor om semester