Guide till de bästa frågorna att ställa i referenstagning
PUBLICERAD 30/5/2024
Lästid ca 3 min

Guide till de bästa frågorna att ställa i referenstagning

Hur kan du säkerställa att du får den mest relevanta och tillförlitliga informationen om kandidaterna i din rekryteringsprocess? I denna artikel får du tips på frågor att ställa för att optimera din referenstagning och ta ett träffsäkert rekryteringsbeslut!

En riktigt bra referenstagning hjälper dig att…

 • Verifiera informationen om kandidatens tidigare anställningar och utbildningar
 • Få en kompletterande bild av kandidatens personlighet och karaktär
 • Få ett utifrånperspektiv på kandidatens arbetsprestation och potential
 • Utforska referensens vilja att arbeta med kandidaten igen
 • Skapa värdefullt onboardingunderlag för rekryterande chef

Med en forskningsbaserad process och frågor som matchar din kravprofil skapar du bästa möjliga förutsättningar! Nedan följer ett frågebatteri uppdelat i olika teman som hjälper dig samla värdefull information om dina kandidater.

Frågor för att verifiera kandidatens bakgrund

 • Vilken yrkesmässig relation har du till Kandidaten?
 • När hade ni er yrkesmässiga relation?
 • Hur länge varade er yrkesmässiga relation?
 • Kan du ge en kort beskrivning av de arbetsuppgifter/ansvarsområden som Kandidaten hade när ni jobbade tillsammans?

Frågor för att få information om kandidatens personliga egenskaper

Forskning visar att den bästa typen av frågor att använda i referenstagningar för att samla in information om kandidatens personliga egenskaper är arbetsrelaterade beteendefrågor.

Här följer några exempel där frågorna är formulerade som påståenden vilka referenserna får bedöma med hjälp av skalor:

 • Kandidaten arbetar snabbt och effektivt
 • Kandidaten utför arbetet i tid
 • Resultatet av Kandidatens arbete håller en hög standard
 • Kandidaten beter sig respektfullt gentemot andra
 • Kandidaten sätter upp höga mål för sig själv
 • Kandidaten når uppsatta mål


Vill du ha fler exempel på frågor att ställa om kandidatens personliga egenskaper? Refapp har ett gediget bibliotek med frågeformulär för olika yrkesroller.

Kontakta oss så berättar vi mer! Med koden “HRNYTT” får du en kostnadsfri provperiod av Refapp fram till och med 31 augusti!

Frågor för att få information om kandidatens kompetenser

Genom att använda samma kompetensramverk i din referenstagning som i dina övriga urvalsmetoder får du en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Här kan du se vilka kompetensramverk som finns tillgängliga i Refapp.


Frågor kring kontraproduktivt arbetsbeteende

Referenstagning är en viktig informationskälla om kandidatens kontraproduktiva beteenden då referenstagning ofta är den enda urvalsmetoden där informationen om kandidaten kommer från någon annan än kandidaten själv. Exempel på frågor kopplade till kontraproduktivt arbetsbeteende:

 • Finns det något att anmärka kring gällande misskötsamhet eller andra oegentligheter?
 • Har Kandidaten någon gång varit frånvarande från jobbet utan giltiga skäl?
 • Har Kandidaten någon gång vägrat att följa instruktioner eller direktiv från chefen?

Frågor om referensens vilja att arbeta med kandidaten igen och bedömning av prestation

 • Skulle du vilja arbeta med eller anställa Kandidaten igen?
 • Hur står sig Kandidatens prestation i förhållande till andra som gjort samma arbete?

Frågor för att få information inför onboarding av kandidat

 • Vilka rekommendationer skulle du ge till Kandidaten nya chef?
 • Vilket typ av ledarskap behöver Kandidaten?
 • Vet du varför Kandidaten söker sig vidare/har slutat på sin senaste tjänst?

Andra tips att tänka på när du formulerar dina referensfrågor

 • Använd skal- och flervalsfrågor i så stor utsträckning som möjligt. Forskning visar att mekanisk tolkning av kandidatdata har en högre validitet än subjektiv/intuitiv tolkning.

 • Samla in data från så många referenser som möjligt, gärna minst tre per kandidat. Ju fler referenser du använder, desto högre blir reliabiliteten.

Hoppas att du får nytta av frågebatteriet och lycka till med dina referenstagningar!

Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp? Ange koden “HRNYTT” när du kontaktar oss eller bokar en demo för att få en kostnadsfri provperiod av Refapp fram till och med 31 augusti!