Unga vill leda
PUBLICERAD 2/5/2022
Lästid ca 6 min

Unga vill leda

En färsk undersökning visar på ett stort intresse för ledarskap bland dagens unga där 8 av 10 kan se sig själva som ledare i framtiden. Undersökningen är framtagen av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Störst chans att få använda sin fulla potential i livet tror 4 av 10 att man får genom att bli egenföretagare eller entreprenör. Meningsfullhet, balans, möjlighet att påverka och utlopp för kreativiteten karaktäriserar drömarbetsplatsen för 15–29 åringar idag.

Studien ger också fem tips på hur chefer ska attrahera framtidens ledare, där vikt på värdebaserat och inlyssnande ledarskap lyfts fram.

Ida Hennerdal, verksamhetsledare på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ger sin syn på rapporten.

Unga är bevisligen redo att ta på sig ledartröjan och driva på samhällsförändringen. Det blir tydligt att vi måste ta tillvara på ungas ledarkompetens om vi ska ha en chans att göra upp med våra stora samhällsproblem, de måste bara släppas in i maktens rum, och det hoppas jag att fler etablerade ledare inser.”
Ida Hennerdal, verksamhetsledare på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.”

Berätta om dig själv. Vem är Ida Hennerdal?

Jag har precis klivit på uppdraget som verksamhetsledare för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Det känns superspännande och så roligt att på heltid få ägna sig åt frågor som rör goda värderingar, ledarskap och unga ledare. Jag har en bakgrund framför allt från civilsamhället. Där har jag jobbat med frågor som rör ledarskap och organisationsutveckling i olika former under de senaste dryga tio åren. Senast kommer jag från Diakonia, en biståndsorganisation, där jag bland annat har jobbat med frågor som rör kommunikation, insamling och lokalt engagemang för mänskliga rättigheter och hållbarhet.

Kan du berätta om undersökningen. Vad är bakgrunden till att ni valde att göra den?

Vårt största fokus är på unga ledare. Vi ser att de både vill och kan ta plats i viktiga frågor som rör olika samhällsutmaningar. På Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap delar vi varje år ut stipendier till unga ledare i åldrarna 20 till 25 år. De är helt fantastiska, där ser vi hela tiden vilken skillnad unga ledare gör.

Med den här studien, som vi tagit fram i samarbete med Rasmussen Analys, ville vi nörda ner oss lite mer i drivkrafter, värderingar och förutsättningar för unga på arbetsmarknaden. Vad som är viktigt för människor i arbetslivet förändrats hela tiden.

Vi vill med rapporten möjliggöra för dagens ledare att framgångsrikt attrahera, inspirera och leda unga talanger. Dels lyfta fram det vi sett i vårt arbete tidigare, nämligen att unga både kan och vill vara med och ta ledarpositioner. Ska vi ha en chans att klara vår tids största samhällsutmaningar behöver vi ta vara på ungas ledarkompetens, och då måste vi också ha insikter om vad som är viktigt för dem.

Kan du berätta om de slutsatser du själv drar från undersökningen?

Jag tycker det är intressant att trenden som vi sett ett tag om möjlighet till balans och personlig utveckling fortsätter vara prioriterad av unga. Något som dock sticker ut för mig är att en stor majoritet har ett intresse att leda, fler än 8 av 10 kan se sig själv som ledare i framtiden, något som går tvärtemot de senaste årens föreställningar om generation Z som curlade och lata.

Vad tycker du att en chef bör tänka på?

Vi ser som sagt att ungdomar idag prioriterar balans och personlig utveckling i arbetslivet – därför behöver dagens chefer och ledare tänka på att skapa utrymme för harmoni mellan arbete och fritid, såväl som att ge möjlighet att växa i sin roll. Jag tror även att du som chef behöver förstå vad som är viktigt för dina medarbetare. Att vissa känner sig osäkra på sin egen förmåga och därför behöver en typ av bekräftelse och stöttning. Men att andra snarare behöver utrymme för personlig utveckling. Vi ser också att "rättigheter för alla" är den viktigaste värderingen för unga. Du som chef kan bli duktig på att visa vad för goda samhällsförändringar dina anställda bidrar till i sitt arbete.

Har du några favoriter, kommentarer eller unika citat?

Något jag tar med mig är den enorma kreativa potentialen som finns hos den unga generationen och att vi behöver jobba för att arbetsmarknaden ska hitta nya sätt att ta vara på det. Redan i undersökningen från 2016 svarade hela 84% av 16–29-åringarna att de ansåg sig vara kreativa eller mycket kreativa. Däremot var det enbart 52 procent som ansåg att de fick utlopp för kreativiteten hos sin arbetsgivare.

Annika Hegardt


I Ungdomsfokus 2022 svarar hela 39 procent att de tror att sannolikheten för att de ska få använda din fulla potential är som högst om de blir egenföretagare eller entreprenör. Möjligheterna för unga att själva forma sitt eget arbetsliv är idag större än någonsin vilket de också vet om. Som arbetsgivare ligger det ett stort värde i att förstå att arbetsmarknaden har förändrats och även ställa sig frågan: “Hur kan vi skapa företag och organisationer där all kreativ potential verkligen används?”

Fem tips på hur chefer ska attrahera framtidens ledare

  1. Var medveten om din roll som ambassadör!

Chefer och ledare inom en organisation är ansiktet utåt för den typ av ledarskap man marknadsför – hur du agerar i din roll påverkar om övriga anställda ser sig platsa som potentiella ledare.

  1. Kommunicera att det är möjligt att förändra och påverka!

Unga som vill bli ledare drivs först och främst av en vilja att påverka och förändra sin verksamhet – var tydlig med att kommunicera denna möjlighet utåt i organisationen.

  1. Peka på möjligheten som ledare att bidra till andra människors utveckling!

En annan vanlig drivkraft som unga uttrycker för att vilja bli chef är att få bidra till andra människors personliga utveckling. Kan din arbetsplats satsa på internutbildningar, eller avsätta tid för individuell coaching åt medarbetare?

  1. Bevisa att ledare inte står ensamma när det blåser, och att det finns plats för misstag!

Många ser ledarskapsrollen som ensam och prestigefull – sträva i stället mot en arbetskultur som tillåter ledare att göra misstag och be om hjälp.

  1. Arbeta med omvänt mentorskap och omvänd feedback!

Skicka signaler att ni värdesätter era anställdas perspektiv genom att låta talanger inom organisationen testa på att vara mentor åt en ledare inom företaget.

Här kan du läsa hela rapporten

Detta kräver unga av en arbetsplats:

  • En arbetsgivare som ger utrymme för balans mellan arbete och fritid/familjeliv
  • Att chefer kommunicerar till sina medarbetare om hur och varför deras arbete är meningsfullt och gör skillnad för andra
  • En arbetsplats där anställda har möjlighet till personlig utveckling och ges möjlighet att växa i sin roll
  • Att arbetsplatsen visar ett genuint intresse för sina medmänniskor – ledare som är ödmjuka och bra på att lyssna
  • Att det finns utrymme att få utlopp för sin kreativitet

Listan toppas av trevlig samvaro, balans i livet i kombination med en bra lön.

Detta behövs för att attrahera de unga talangerna

Meningsfullhet, balans, möjlighet att påverka och utlopp för kreativiteten – det karaktäriserar drömarbetsplatsen för 15–29 åringar. Detta framgår i den färska rapporten Ungdomsfokus 2022, framtagen av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Trenderna ställer nya krav på chefer, inte minst när det gäller att ge möjlighet till personlig utveckling och utrymme för balans i livet. Utifrån studien ges fem tips på hur chefer ska attrahera framtidens ledare, där vikt på värdebaserat och inlyssnande ledarskap lyfts fram.

Hög status ligger långt ner på listan över vad Sveriges 15–29 åringar anser vara viktigt när man väljer jobb. Istället toppas listan av trevlig samvaro, balans i livet i kombination med en bra lön. Meningsfullhet står också i fokus för unga, där 64 procent svarar att de vill arbeta med något som känns meningsfullt. Faktum är att hela åtta av tio 15–29 åringar har funderat på sina viktigaste värderingar, och tittar man på vad gruppen värderar högst är det rättigheter för alla. Den lägst rankade värderingen är makt och pengar.

“Rapporten understryker en trend som pågått länge, nämligen att möjlighet till balans och personlig utveckling fortsätter att vara prioriterat av unga. Något som däremot sticker ut är att en majoritet av unga är nyfikna på chefs- och ledarrollen, något som går tvärtemot en vanlig föreställning om unga som spridits på senare år.” - Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys.

Åtta av tio unga kan se sig själva som ledare i framtiden, och störst chans att få använda sin fulla potential i livet tror fyra av tio att man får genom att bli egenföretagare eller entreprenör. Över hälften, 53 procent känner dessutom att de har en stark tilltro till sin egen förmåga.

Läs mer på HRnytt:

Här erbjuds unga plats i ledningsgruppen