Så prioriterar du dina medarbetarna och får bättre tillväxt

Lästid : 3 min

Så prioriterar du dina medarbetarna och får bättre tillväxt

Idag har företag inom de flesta branscher och sektorer insett värdet av att fokusera på sina kunder och deras behov. Inte alla tänker på samma sätt när det gäller medarbetarna.

Att dina medarbetare mår bra på jobbet är oerhört viktigt. Inte bara då det ger bättre tillväxt. Det är, i en tid då organisationer fortsatt behöver hantera uppsägningar, dessutom extra viktiga för företag och organisationer som vill kunna rekrytera och behålla sina anställda.

Högre vinst där medarbetarna trivs

Enligt en ny studie från PwC uppger en av fem anställda världen över att de troligen kommer att byta arbetsgivare under de kommande 12 månaderna.  Att det är viktigt att prioritera medarbetarnas välmående visas också i forskning från Massachusetts Institute of Technology från 2017. Företagen där medarbetarna trivdes levererade 25 % högre vinster.

Tekniken spelar roll

För de företag som försöker skapa bra arbetsmiljöer för sina anställda spelar tekniken en viktig roll. Idag har företag inom de flesta sektorer och branscher insett värdet och nyttan av att fokusera på sina kunders behov och erbjuda kontaktmöjligheter i flera olika kanaler.

Resurserna gentemot företagets kunder är ofta mycket mer effektiva än de som används för att hantera arbetsmiljön för företagets mest värdefulla resurs – de anställda.

Den viktiga HR-funktionen

HR-funktionen är idag betydligt viktigare än vad den tidigare varit och har med rätta fått en plats i företagets strategiska hjärta. HR bidrar till att hålla de anställda motiverade och engagerade under vad som har varit några av de mest utmanande förhållandena på lång tid. 

Den nya hybrida arbetsmiljön

Arbetsmiljön är under förändring. Hybridarbete blir allt vanligare och den digitala omvandlingen sker allt snabbare. Arbetsroller och processer förändras kontinuerligt, och människor arbetar i snabbare takt. 

Här behövs teknik och program som är effektiva och anpassningsbara.  Oavsett om det handlar om att skicka in en kostnadsrapport, ansöka om ledighet eller hitta information om friskvård.

Fem saker som hjälper till att förbättra arbetsmiljön

1. Enkelhet och rätt teknik

När dålig teknik gör det svårt att utföra grundläggande uppgifter på jobbet är det lätt att förstå varför människor blir frustrerade. Det är också en onödig belastning på produktiviteten. Enligt en undersökning från Deloitte 2019 bland företagsledare världen över uppgav endast 42 % att de trodde att deras anställda var nöjda med de dagliga arbetsrutinerna. Endast 38 % trodde att de var nöjda med företagets arbetsrelaterade verktyg och teknik. 

2. Automatisering

Ytterligare en faktor som spelar en viktig roll för att förbättra de administrativa uppgifterna inom en organisation är automatisering. Med automatisering blir tidskrävande uppgifter som exempelvis datainsamling snabba och enkla. Automatisering kan också medföra större noggrannhet eftersom det finns mindre utrymme för mänskliga fel, något som ytterligare gör det möjligt för arbetstagarna att fokusera på mer utmanande och strategiska uppgifter.

3. Tillgång till information

En annan nyckel till framgång kommer att vara att se till att medarbetarna har enkel tillgång till den information de behöver för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete. Workdays forskning visar att det finns ett starkt samband mellan tillgång till data i hela företaget och förmågan att fatta välgrundade beslut snabbt.  

4. Möte i rätt kanaler

Det är också viktigt att inse att anställda förväntar sig att ha tillgång till information när de behöver den och att omgående få svar på frågor. Företag som vill engagera sina anställda och ge dem användbara data och praktiska verktyg måste möta dem i de kanaler där de befinner sig, till exempel när de begär ledighet i Slack eller ställer en fråga i en annan kanal.

5. Underlätta lärandet

Yngre generationer föredrar ofta learning by doing. Företag bör därför undersöka hur deras teknik kan stödja och underlätta lärande. Att göra det möjligt för arbetstagare att lära sig av sina kollegor eller själva söka information är ett nytt och viktigt fokus.
Det är avgörande att organisationer och företag skapar en miljö, även digitalt, som gör det möjligt för medarbetarna att göra sitt bästa på jobbet. 

Fråga dina anställda vilken teknik de föredrar och som fungerar bäst för dem. Med hjälp av dessa förändringar kommer du inte bara att öka produktiviteten inom företaget utan även skapa ett starkt varumärke som har goda förutsättningar att vinna och behålla de bästa medarbetarna.

 

Laurent Homeyer, branschrådgivare inom detaljhandel på Workday