Så tar HR en centralare roll

Lästid : 3 min

Så tar HR en centralare roll

Det finns en stark koppling mellan medarbetare och intäkter där HR har en central roll. Trots detta får HR inte alltid den plats i ledningsgruppen som de borde ha. Hanna Persson, Chief People and Culture Officer på Stockholm Handelskammare ger sin syn och berättar också om det nya nätverket, en mötesplats och en möjlighet att dela erfarenheter runt de utmaningar HR har idag.

Berätta om dig själv. Vem är Hanna Persson?

I min yrkesroll är jag väldigt utvecklingsinriktad och samtidigt ganska otålig. Jag är mån om att snabbt skapa mig en uppfattning om hur organisationen fungerar, vad det är som driver den framåt och vad som begränsar den. Därför lägger jag mycket tid och engagemang på att snabbt lära känna chefer och medarbetare både i deras professionella roller och på det lite mer personliga planet. 

Nyfikenhet och sunt förnuft kommer man långt med, liksom att inte komplicera saker som kan och ska vara enkla. Min filosofi har alltid varit att HR inte fyller något eget syfte utan ska finnas där det genererar nytta för affären och för medarbetarna. Jag har erfarenhet både av offentlig och privat sektor. Att ha med sig den bredden tror jag är en styrka som jag i mitt vardagliga arbete har stor nytta av. Senast kommer jag från näthandelsföretaget Adlibris som är en fantastisk arbetsplats och en verksamhet med gott och viktigt syfte.

Hur kan HR-ledare ta en mer central roll i företagets affärer?

Det finns många duktiga personer inom HR-området som genererar affärsnytta och som spelar en viktig roll för företagets tillväxtmöjligheter. Men de kan bli fler och det vill vi på Stockholms Handelskammare bidra till eftersom vi vet att det stärker näringslivet. 

Tittar man på de som idag utbildar sig inom HR-området på högskolor och universitet så kan man se att mångfalden fortfarande är väldigt begränsad. Utbildningen heter fortfarande personal- och administration eller liknande vilket, enligt mig, både ger en gammalmodig och felaktig bild av HR-funktionen. 

HR-yrken idag handlar främst om arbetsrätt, ekonomi, psykologi och organisation – med direkt koppling till affär och ibland också affärsutveckling. Naturligtvis finns det också många andra områden som man kan specialisera sig inom. Den delvis förlegade bilden av HR som väldigt administrativ tror jag hämmar yrkesverksamma att inta den roll som företagen egentligen behöver.  

Varför är det så viktigt att HR arbetar mer affärsdrivet och verksamhetsnära?

Många företag idag brottas med liknande utmaningar. Det handlar om kompetensbrist, hög personalomsättning, höga rekryteringskostnader, utebliven verksamhetsutveckling och därmed också utebliven tillväxt. Men också om den snabbföränderliga omvärlden där digitalisering och automatisering ställer höga krav på både företagen och den enskilde. 

Det här är utmaningar som HR hanterar varje dag och för att kunna vara drivande i att hitta lösningar måste man ligga nära affären, nära medarbetarna och agera proaktivt. Då hjälper det inte med administrativa rutiner eller fina HR-processbilder, som ibland kan vara både nödvändiga och ett bra stöd, men det löser inte de kritiska utmaningarna.     

Vilken roll har Stockholms Handelskammare när det kommer till HR?

Stockholms Handelskammare är en oberoende, non-profitorganisation som driver på för att förbättra näringslivsklimatet i Stockholm-Uppsala. Vi fokuserar på områden som bostadsbrist, kompetensbrist, en bättre infrastruktur och stärkt social hållbarhet och det gör vi med stöd av och tillsammans med våra närmare 2000 medlemsföretag som finns i alla branscher och sektorer. 

Vi har en mycket dynamisk mötesplats där samhällsengagerade medlemsföretag möter politiska beslutsfattare, företrädare för akademin och civilsamhället. Nu vill vi också bredda mötesplatsen och låta centrala roller som HR ta plats. Som ett led i det startar vi nätverket People & Culture.

Vad kan det nya nätverket People & Culture bidra med för att skapa en förändring?

HR tampas med konsekvenserna av samhällets tuffaste utmaningar som kompetens- och bostadsbrist som försvårar rekrytering av den kompetens företagen behöver för att kunna utvecklas. Vi tror att vi tillsammans med dessa ledares engagemang och erfarenheter kan göra ännu större skillnad för näringslivet och människorna som bor i huvudstadsregionen. 

Men vi är också en mötesplats för ledare inom alla områden som vill nätverka, utbyta kunskap och erfarenheter och bidra till utveckling av framtidens ledarskap. 

 

Av: Annika Hegardt