Fler än 10 anställda? Detta gäller enligt lag.
PUBLICERAD 2020-10-27

Fler än 10 anställda? Detta gäller enligt lag.

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, och antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda. Få koll – ladda ner vår mall utan kostnad.

För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad »

Ett exempel på när du är skyldig att upprätta dokumentation vid fler än 10 anställda är vid utförandet av företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat krävs en arbetsmiljöpolicy. Ta gärna del av mallen checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, så att du på ett enkelt och effektivt sätt kan strukturera ditt arbetsmiljöarbete.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du som arbetsgivare har i fråga om arbetsmiljön på arbetsplatsen: Arbetsmiljö – så här säger lagen

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

Dela på Facebook : Fler än 10 anställda? Detta gäller enligt lag.
Dela på Twitter : Fler än 10 anställda? Detta gäller enligt lag.
Dela på Linkedin : Fler än 10 anställda? Detta gäller enligt lag.