Så arbetar Swedbank med engagemang

Lästid : 3 min

Så arbetar Swedbank med engagemang

– Så gör Swedbank för att öka engagemanget. Piret Pellinen ansvarar för att utveckla Swedbanks medarbetarengagemang. Men hur går det till på ett företag med nästan 16 000 anställda och 1 800 chefer?

– Nyckeln är att allas röster hörs, förklarar hon.

Engagemang skapas om alla får rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, menar Piret Pellinen. Hon är Employer Value Proposition and Branding Lead på Swedbank och ansvarig för att utveckla arbetet med engagemang i organisationen.

– Vi är en stor organisation och jag gör det bästa jag kan för dessa frågor på ’top-level’ och genom att stötta våra chefer. Men det viktigaste arbetet gör våra ledare på olika nivåer i organisationen. Det är i det närmsta teamet medarbetare ska känna sig trygga och
stolta, säger hon.

Ett av Swedbanks fokusområden för att möta framtida utmaningar är just högt engagemang hos medarbetarna. Men hur uppnås det i praktiken?

– Vi vill att alla ska känna att de blir hörda, för vi vet att det är nyckeln till engagemang. Alla medarbetare ska kunna dela med sig i en trygg miljö.


Vill du lära mer om hur andra verksamheter arbetar med engagemang?

Ladda ner guide »


För att skapa en trygg och engagerad arbetsmiljö lyfter Swedbank regelbundet olika teman i diskussioner, workshoppar och pulsmätningar från &frankly.

– Vi upplevde att våra tidigare medarbetarundersökningar var svåra att förstå och för långa. Genom &frankly får vi mer direkt kommunikation med våra medarbetare.

Swedbank har nu använt &frankly i fyra år och de flesta resultaten är tillgängliga för både chefer och medarbetare i realtid. Piret Pellinen beskriver verktyget som flexibelt, intuitivt och modigt med användarupplevelsen i centrum.

– Det är enkelt att ta del av resultaten och skapar bra underlag för diskussion. Det är viktigt att ha ett verktyg som stödjer olika samtal och uppföljningar.

Teman som de jobbar med kan till exempel vara värderingar, hållbarhet, hälsa eller utveckling. De senaste åren har ett stort fokus också legat på pandemi, arbetsmiljö och psykisk hälsa. Och Swedbanks undersökningar visar faktiskt att medarbetarengagemanget
har varit stabilt eller till och med gått upp, trots pandemin.

– Vi satte på en gång ihop &frankly-frågor om covid och medarbetarnas arbetsmiljö. Det gjorde att vi snabbt fick svar från organisationen om vad den behövde.

– Jag tror att många kände sig osäkra i omvärlden när pandemin kom. I det läget kunde vi som en stor arbetsgivare vara det som folk behövde: stabila, trygga och måna om våra medarbetare.

Men även om folk i dag känner sig mer trygga i sitt eget team och med sin chef, har nya utmaningar dykt upp.

– Vi ser att samarbetet mellan olika funktioner har blivit lidande och att folk har haft mindre kontakt utanför sitt eget team. Det är en utmaning som vi behöver ha en diskussion om. Hur samarbetar vi? Hur får vi alla att känna att de är del av helheten i banken?

För Piret Pellinen är pulsmätningar ett effektivt sätt att ta emot feedback, stämma av hur aktiviteter tagits emot och även märka om det finns problem eller missnöje inom verksamheten.

– Vi analyserar all data och ser vad den säger oss. Om vi ser att det är något som inte fungerar så är det en viktig indikation för oss och vi behöver titta på hur vi kan åtgärda det.


Bäst med jobbet: ”Att jag genom mitt jobb kan påverka folk så att de känner sig stolta över sitt jobb och Swedbank.”

 
Om Piret Pellinen

Titel: Employer Value Proposition and Branding Lead
Ålder: 42
Familj: Två barn och man
Antal år på Swedbank: 15