Stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer

Lästid : 1 min

Stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer

Mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtq-personer utsätts för på sina arbetsplatser. Detta avslöjas i ett regeringsuppdrag utfört av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

År 2020 fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning som utförts om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer. Projektet innefattade en kunskapssammanställning med fokus på både främjande och hindrande faktorer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer.

Kunskapssammanställningen pekar på att homosexuella inte alltid har en sämre arbetsmiljö än heterosexuella men att det förekommer specifika riskfaktorer i deras arbetsmiljö. Bland annat visar resultaten att många hbtq-personer, ofta parallellt med positiva arbetsmiljöfaktorer, även upplever:

  • diskriminering
  • trakasserier
  • mikroaggressioner (det vill säga, subtila och ibland omedvetna aggressiva handlingar i form av exempelvis kommentarer, skämt eller frågor)
  • andra negativa arbetsmiljöfaktorer.

Forskning pekar tyvärr på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer. Studier visar bland annat att hbtq-personer ofta kan vara utsatta för kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen, samt att personer med transerfarenhet tycks vara särskilt utsatta. 

Bakgrund

Docent Andrea Eriksson vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är huvudförfattare till kunskapssammanställningen. Övriga författare är Sara Andersson, doktor och Sofia Björk, universitetslektor båda vid Göteborgs universitet. Carin Hellström, doktorand vid KTH, har medverkat i arbetet med studien för att kartlägga arbetsmiljön hos transpersoner.