Nya turordningsregler kan ge uppsägningar i oktober

Lästid : 2 min

Nya turordningsregler kan ge uppsägningar i oktober

Den 1 oktober ändras de så kallade turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, Las. Det innebär att vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan tre personer i stället för två undantas från turordningslistan.

Det undantag från turordningen på två medarbetare som hittills gällt i företag med högst tio anställda utökas nu till tre medarbetare och blir även oberoende av arbetsplatsens storlek. Förändringen kommer att få stor betydelse, särskilt i medelstora företag.

Nyrekryterade får större möjlighet att bli kvar
 

Tanken med det nya regelverket i Las är att företagen ska få större möjligheter att behålla nyckelkompetens i samband med en arbetsbristsituation. En av de stora förändringarna är att alla arbetsgivare nu får undanta tre anställda från turordningslistan. Det kan ge företagen en ökad flexibilitet i samband med uppsägningar och exempelvis nyrekryterade får större möjlighet att bli kvar om det skulle uppstå behov av neddragningar i organisationen.

En utökning från två till tre kan verka ganska marginellt, men den stora förändringen är att det nya undantaget får användas av alla arbetsgivare. Det finns alltså inte längre någon begränsning i antalet anställda. Därför får det störst effekt i medelstora företag.

Med en lågkonjunktur i antågande kan regelförändringarna snabbt komma att få följder. Åtskilliga företag planerar besparingar och att minska verksamheten till följd av det stigande kostnadsläget.

Det är oroliga tider och det kommande halvåret ser ut att bli tufft för både hushåll och företag. Vi ska inte bli förvånade om det kommer en våg av uppsägningar ganska snart efter 1 oktober. Företagen vill såklart hellre genomföra neddragningar med det nya regelverket än med det gamla som ger långt mindre handlingsutrymme för arbetsgivaren.


Fakta – nya turordningsregler

  1. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan tre personer i stället för två undantas från turordningslistan.
  2. Undantagen gäller även större företag och organisationer. Hittills har undantagen endast varit möjliga i företag med högst tio anställda.
  3. Förändringen börjar gälla 1 oktober

Av Anna Schönfelder, expert Simployer