Flexibel arbetsmiljö högsta prioritet
PUBLICERAD 21/6/2022
Lästid ca 3 min

Flexibel arbetsmiljö högsta prioritet

För att kartlägga hybridarbetets påverkan på hur svenska kontorsanställda väljer arbetsplats gjordes nyligen en undersökning av HP tillsammans med SIFO.

Undersökningen visade bland annat att en majoritet av både anställda och personalansvariga anser att hybridarbete kommer bli otroligt viktigt för svenska företag i framtiden. Att ha en flexibel arbetsmiljö är till exempel absolut högsta prioritet när kontorsanställda väljer arbetsplats – viktigare än lön och utvecklingsmöjligheter, säger Stefan Bergdahl, vd HP i en kommenterar till undersökningen.

Berätta om dig själv. Vem är Stefan Bergdahl?

Just nu arbetar jag som vd för HP Sverige – en roll jag haft i nästan 7 år. Faktum är att jag arbetat på HP i hela mitt arbetsliv. Visserligen på mängder av olika roller som inom sälj och för olika tjänste- och produktsegment. HP kanske också är bra att presentera och det en av världens största teknikleverantörer. Vi tillverkar bland annat laptops och skrivare i mängder av olika produktkategorier – från avancerade 3D datorer till laptops som man kan surfa & streama på – samt 3D skrivare och storformatsskrivare till företag.

Berätta om undersökningen

Vi har utfört en undersökning tillsammans med SIFO där 1052 kontorsarbetare svarat på om hur stor betydelse hybridarbete – alltså flexibel arbetsplats och flexibla arbetstider – har på arbetsplatsen och i anställdas sökande efter nytt arbete.

Undersökningen är mycket intressant. En överväldigande majoritet av både anställda och personer med personalansvar uppger att hybridarbete skapar tydliga fördelar så till den grad att man absolut inte kan tänka sig att arbeta på en arbetsplats som inte erbjuder en hybridmiljö, om man haft det sedan tidigare. Dessutom prioriterar kontorsarbetare flexibel tid och plats före bland annat högre lön och utvecklingsmöjligheter inom företaget, vilket förmodligen förvånar många.

Kan du berätta om de slutsatser du själv drar från undersökningen?

Det är tydligt att de som arbetar i en hybridmiljö just nu inte vill återgå till de annars ”normala” kontorstiderna – och det delas med företagen och personer med företagsansvar som också anser att hybridmiljön är positivt både effektivitetsmässigt och ekonomiskt.

De flesta företagen verkar ha anammat anställdas flexibilitet, men cirka 17% har inte gjort det. Tittar man på undersökning som helhet kommer de förmodligen få svårare att rekrytera talang och ny personal nu och i framtiden. På utbildningsnivå uppkommer till exempel frågor som om vissa inriktningar i skolan bör applicera digital undervisning några dagar i vecka – så att elever inte blir programmerad i en modell som inte längre appliceras i deras framtida yrkesroll.

Hur stor påverkan har pandemin haft på framtidens arbetsmarknad enligt dig?

Otroligt stor, som jag nämnde tidigare är flexibilitet det viktigaste för genomsnitts-kontorsarbetaren i arbetslivet just nu. Det är en otroligt stor förändring jämfört med tidigare år – framför allt de som inte erbjuder flexibilitet kommer få det svårt.

Pandemin påskyndade transformationen där teknik faktiskt utnyttjas på det sätt den är till för. Som en global teknikleverantör har vi såklart ansvar att förenkla förändringsarbetet så mycket vi bara kan och har såklart anpassat våra produkter och tjänster för att passa in på dagens företag och organisation där hybridmiljö är en naturlig del.

För majoriteten av de svenska företag, de som har anammat hybridkontoret, finns det en utmaning i att de vant sig vid en ny era där många möten och arbetsprocesser sker uteslutande digitalt, vilket nästan samtliga har rustat upp sig för. Sedan en tid tillbaka har det dock skett ett skifte vars utmaningar ännu inte uppmärksammats. Till exempel kommer det bli utmaningar i möten när hälften är på plats och den andra hälften ansluter digitalt. Det finns mjukvarubolag som tittar på detta, men inga tekniska lösningar är klara just nu för att skapa en komplett, involverande atmosfär för samtliga deltagare på samma sätt som när mötet sker 100% digitalt eller fysiskt.