Öka dina chanser - undvik detta när du söker nytt jobb
PUBLICERAD 8/7/2022
Lästid ca 3 min

Öka dina chanser - undvik detta när du söker nytt jobb

När landets chefer och rekryterare fick frågan gällande vad de anser att kandidater främst överdriver eller ljuger om i sina CV:n hamnar stresstålighet i topp med 39 procent, tätt följt av tidigare arbetslivserfarenheter på 31 procent.

Ett CV är det viktiga första steget till ett nytt och attraktivt jobb och inte oväntat kryddas det lite extra. Två av fem svenskar överdriver eller rentav ljuger om sin stresstålighet i sitt CV, enligt Rekryteringsrapporten 2022 framtagen av Workspace Recruit.

När landets chefer och rekryterare fick frågan gällande vad de anser att kandidater främst
överdriver eller ljuger om i sina CV:n hamnar stresstålighet i topp med 39 procent, tätt följt
av tidigare arbetslivserfarenheter på 31 procent. Tekniska kunskaper och språkfärdigheter
kommer därefter på 24 respektive 22 procent.

För långa texter och röriga CV:n

Sett till de vanligast förekommande misstagen som kandidater gör i ett CV är överdrifter och
lögner dock inte bland de problem som uppstår oftast. I topp ligger i stället för långa texter
och röriga CV:n. En fjärdedel av landets chefer och rekryterare uppger även stavfel som ett
vanligt förekommande misstag.


Att komma sent till intervjun är det vanligastemisstaget som kan kosta anställningen.


– För att stå ut ur mängden från alla som söker ett jobb är det förståeligt att många gärna överdriver i sina CV:n. Däremot är det varken lönsamt för den som söker jobbet eller den som anställer i slutändan. Bristande kompetens märks snabbt och kan leda till en tidig avskedan och dåliga referenser. Genom att använda sig av ett digitalt rekryteringsverktyg blir det enklare att som jobbsökande förstå vad som krävs i form av meriter och inte minst blir det lättare för den som rekryterar att snabbt sålla bland kandidaterna. - Jenny Sandén, Marknadschef, Workspace Recruit

Det här ska du inte göra under en intervju

Med ett lyckat CV tar du dig fram till nästa steg – arbetsintervjun. Att komma sent till intervjun är det vanligaste misstaget som kan kosta anställningen, det svarar hela 58 procent.

53 procent av landets chefer och rekryterare svarar att kandidater allt för ofta talar illa om sin tidigare arbetsgivare. Varannan rekryterare uppger dessutom att ovårdat språk är ett vanligt förekommande problem. För att lyckas under intervjun gäller det därför att vara i tid och tänka efter kring det man säger.

Läs Rekryteringsrapporten 2022

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av Workspace Recruit i mars
2022. Totalt har 513 chefer och rekryterare över 18 år runtom i Sverige deltagit i
undersökningen

Vad upplever du att folk oftast ljuger om/överdriver i sitt CV?

Att vara stresstålig 39%
Tidigare arbetslivserfarenheter 31%
Tekniska kunskaper 24%
Språkkunskaper 22%
Att vara organiserad 19%
Att vara kreativ 16%
Utbildning 14%
Referenser 14%
Om att man är dömd för något 10%
Annat 3%
Vet ej 16%

De vanligaste misstagen kandidater gör i ett CV

För långt/för mycket text 37%
Rörigt 33%
Stavfel 25%
För detaljerat 19%
För opersonligt 18%
För personligt 16%
För enkelt/för lite information 15%
Annat 3%
Vet ej 16%

Vad bör kandidater undvika under en intervju?

Att komma sent till en intervju 58%
Att tala illa om sin förra arbetsgivare 53%
Ovårdat språk 50%
Ovårdat yttre (ex frisyr/skägg) 29%
Olämplig klädsel 29%
Att vara för högljudd 28%
Piercingar i ansiktet 26%
Att vara för tystlåten 26%
Att ställa för få frågor 14%
Att ställa för många frågor 6%
Att komma för tidigt till en intervju 4%
Annat 4%
Vet ej 9%