Så lyckas du med byte av lönesystem
PUBLICERAD 12/9/2022
Lästid ca 2 min

Så lyckas du med byte av lönesystem

Det kan finnas ett antal orsaker till att din organisation behöver byta lönesystem. Det system som ni har kanske är på väg att gå i graven eller så har era behov helt enkelt förändrats. Ni vill följa med i den tekniska utvecklingen, ha ett molnbaserat system och modern lönehantering. Med ett modernt lönesystem blir lönehanteringen effektiv och tiden kan läggas på att skapa värde för företaget i form av dataanalyser och rådgivning. Vad ska ni tänka på innan ni väljer ett nytt system?

En förstudie klargör förutsättningarna

Genomlys era nuvarande processer och vilka framtida behov organisationen har. Vad driver mycket tid för er idag, vad borde kunna göras enklare och finns det någon data eller information du saknar? Tänk på att ett systembyte bör effektivisera era nuvarande processer. Under förstudien är det viktigt att involvera olika delar av företaget, både HR, ekonomi och chefer för att fånga olika perspektiv.

Och vi lovar er – under denna genomlysning kommer ni hitta flera processer, rapporter och rutiner som ni egentligen inte behöver, bara det är värdefull kunskap för företaget!
För bästa resultat rekommenderar vi att en förstudie genomförs tillsammans med en systemleverantör.

Ta reda på mer om du hur ni kan få hjälp med ett systembyte.

Definiera eventuella gap

Efter genomförd förstudie är det viktigt att sammanfatta allt i en rapport. I rapporten framgår om det finns några GAP. Ett GAP innebär att en nuvarande process eller ett önskat behov inte går att uppfylla i det nya systemet. Rapporten hjälper er vidare i processen i ert val av nytt system.

Håll fokus på projektets mål

Syftet med att byta lönesystem är avgörande för nöjdheten. En framgångsfaktor brukar vara att projektets mål kontinuerligt kommuniceras till samtliga inblandade och att det finns en öppen dialog för alla typer av frågor med fokus på bästa lösningen på projektet. På så sätt blir bytet en framgång i effektivitet och ni får ett tryggt system som ger mer tid till er kärnverksamhet och det ni är bäst på.


Det här är Nobeli

Nobeli erbjuder professionell lönehantering åt mellanstora och stora företag och organisationer, men även tjänster inom säkerhetstekniska lösningar, dokumenthanterings- och arkivtjänster. Nobeli finns på fyra platser i Sverige, Örebro, Linköping, Jönköping och Karlskoga där de har sitt huvudsäte.

Nobeli hjälper gärna till om just ditt företag går i tankarna att byta till ett mer modernt och kostnadseffektivt lönesystem. Vi har lång erfarenhet av lönehantering och har senaste åren genomfört flera systembyten åt våra kunder, bl.a. åt SAAB som har höga krav på säkerhet.

”Den expertkunskap som Nobeli besitter om löneprocessen var en av framgångsfaktorerna vid implementeringen av lönesystemet"- Merin Dalmo, Head of People Digital Solutions, SAAB AB

Läs mer på nobeli.se