Bara 3 % informerade HR
PUBLICERAD 23/8/2022
Lästid ca 2 min

Bara 3 % informerade HR

Sexuella trakasserier har inte minskat och tystnadskulturen hänger kvar. De som under pandemin arbetat fysiskt på arbetsplatsen är mer utsatta för sexuella trakasserier än de som arbetar på distans. Malin Grundqvist från Kantar Public kommenterar undersökningen.

I tre omgångar har Kantar Public undersökt utsattheten på den svenska arbetsmarknaden. Enligt den senaste och tredje mätningen av Trakasseribarometern 2022 kan vi inte fastslå att graden av utsatthet minskar sedan #metoo. Samtidigt ser vi att tystnadskulturen består.


Fortfarande är det drygt hälften som uppgeratt de inte informerade någon om att de blivit utsatta


Många som utsatts för sexuella trakasserier har inte informerat någon på deras arbetsplats om deras erfarenheter. På det hela taget går det inte att fastslå att graden av utsatthet för sexuella trakasserier har minskat sedan #metoo.

  • I Trakasseribarometern 2022 uppger kvinnor och åldersgrupp 18-29 år i något lägre grad att de har blivit utsatta, jämfört med tidigare. Däremot är det viktigt att följa utvecklingen över tid för att förstå om utsattheten faktiskt har minskat.
  • Åldersgrupp 18-29 år, kvinnor på mansdominerade arbetsplatser, arbetare, studenter, personer utan fast anställning uppger i högre grad att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, jämfört med andra grupper.
  • Det är vanligast att utsattheten sker på den fysiska arbetsplatsen. Eftersom närvaron på arbetsplatserna minskat för många under pandemin går det inte att utesluta att det har bidragit till en något lägre grad av utsatthet.
  • Det har inte skett någon förändring i grad av tystnadskultur. Fortfarande är det drygt hälften som uppger att de inte informerade någon om att de blivit utsatta.
  • Var femte (20%) uppger att de informerade en chef eller arbetsledare när de blev utsatta. 3procent informerade HR-personal.
  • Den främsta anledningen till att man inte informerade chef, arbetsledare, HR-personal, fackligt förtroendevald eller skyddsombud är för att man inte tyckte det var tillräckligt allvarligt (60%). Följt av Kände inte tillräckligt förtroende för någon (15%).
  • En av tio instämmer i låg grad att kvinnor och män har samma möjligheter på deras arbetsplats (10%).
  • Var fjärde anser att ledningen i låg utsträckning arbetar aktivt med frågor om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen (23%).
  • Tre av fyra uppger att de har ett högt förtroende för att chef skulle agera på ett bra sätt om de fick kännedom om fall av trakasserier eller sexuella trakasserier (74%)

Läs mer
Trakasseribarometern rapport 2022
Trakasseribarometern 2022 sammanfattning