Att applicera Survive vs Thrive i HR-tänket
PUBLICERAD 7/11/2023
Lästid ca 2 min

Att applicera Survive vs Thrive i HR-tänket

För att dina medarbetare inte bara ska vilja ta sig genom arbetsdagen, utan faktiskt vara engagerade, kunna utvecklas, trivas och växa är en framgångsfaktor. Men hur skapar man en kultur som får medarbetarna att blomstra? Här är några sätt.

Förstå dina kollegors individuella mål

Olika personlighetstyper motiveras av olika saker. För att medarbetarnas ska kunna känna sig motiverade behöver HR förstå deras individuella mål och drivkrafter. Det tar du bäst reda på genom att hålla regelbundna möten där du kan få en djupare förståelse för varje persons ambitioner och karriärsmål – och hur ni som arbetsgivare kan jobba för att stödja de målen.

Främja en lärande kultur

Att skapa en företagskultur som är baserad på nyfikenhet kan hjälpa dina medarbetare att vilja utvecklas och gå från överlevnad till trivsel. Uppmuntra till regelbundna utbildningar, workshops och mentorprogram så ser du till att kunskap och färdigheter förbättras och bidrar till medarbetarens – och företagets - utveckling.

Flexibilitet är avgörande

För att kunna skapa en trivsam arbetsmiljö behöver du implementera flexibla lösningar för arbetsstruktur, till exempel genom att ge möjlighet till distansarbete och flextider. Det gör det enklare för kollegorna att upprätthålla livsbalansen mellan fritid och arbete på ett sätt som sänker stressnivåerna och ger medarbetaren själv ansvar för sin tid.

Möjlighet till mentorskap

Något som brukar vara framgångsrikt när det gäller att gå från en survive till thrive-mentalitet är att använda mentorskap som verktyg. Koppla samman erfarna medarbetare med mindre erfarna för att skapa en miljö där kunskap och erfarenheter delas. Det gynnar både den som vägleder och den som blir vägledd.

En positiv arbetskultur

Positiv arbetskultur skapas när HR uppmuntrar samarbete, uppskattning och erkännande. Fira era framgångar och stötta varandra genom utmaningar, så skapas en atmosfär där medarbetare inte blir paralyserade av rädsla för att göra fel, utan känner sig trygga med att få uppbackning. Rörelse och engagemang skapar också positivitet och bör vara med i strategin när ni vill gå från survive till thrive. På köpet får ni hälsosammare medarbetare som skapar framgång, tillväxt och äkta trivsel.

Källa: Wise, LinkedIn