Glöm inte bort personalhandboken
PUBLICERAD 2020-08-26

Glöm inte bort personalhandboken

DokuMera

Just nu är det betydligt fler än vanligt som arbetar hemifrån. För dig som arbetsgivare medför det att många rutiner och riktlinjer, åtminstone tillfälligt, behöver ses över och förändras.

Passa på att se över vilka rutiner som fungerar väl och vilka som kan förbättras ytterligare.

Spara tid och pengar
För att allt på arbetsplatsen ska fungera på bästa sätt är det många företag som ser till att upprätta en personalhandbok och olika former av policydokument. Med hjälp av gemensamma rutiner, regler och förhållningssätt blir det enklare att nå gemensamma mål samtidigt som administrationen förenklas.

Ett viktigt HR-verktyg
Syftet med en personalhandbok är att den ska fungera som ett uppslagsverk där det är lätt att hitta svar på eller få en orientering om olika personalfrågor. Här samlar du gällande lagar, avtal, policys, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag.

Snabbt och enkelt
Behöver du hjälp med skapa en ny personalhandbok eller se över er befintliga? I mallen Personalhandbok 2020 från DokuMera får du stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla. Du lägger självklart till och tar bort text och avsnitt så att personalhandboken passar just ditt företag.

Läs mer om hur du kan få hjälp med din personalhandbok »

Hos DokuMera hittar du även en stor mängd policydokument som du kan använda i din personalhandbok. Några exempel är Policy för distansarbete, Mötespolicy, Policy för tillgänglighet och Semesterpolicy. Fler policydokument hittar du här

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

Dela på Facebook : Glöm inte bort personalhandboken
Dela på Twitter : Glöm inte bort personalhandboken
Dela på Linkedin : Glöm inte bort personalhandboken