Tid för utvecklingssamtal och introduktion
PUBLICERAD 2020-07-01

Tid för utvecklingssamtal och introduktion

DokuMera

Nu är sommarsemestern över för de flesta, och på många arbetsplatser runt om i landet finns det mycket att ta tag i.

För en del är det dags att välkomna och introducera nyanställd personal. För andra är det dags att genomföra medarbetarsamtal av olika slag för att motivera personalen att prestera på topp.

INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA
Genom att ägna såväl tid som omsorg åt nyanställd personal kan du öka motivationen och trivseln på arbetsplatsen, vilket i förlängningen kan förbättra företagets resultat. En väl genomförd introduktion är med andra ord en investering för företaget.

Behöver du hjälp med hur du genomför ett introduktionsprogram som passar dig och din verksamhet? DokuMera har mallar som hjälper dig:

Checklista introduktion nyanställd 2020
Denna mall hjälper dig som personalansvarig genom arbetet med att introducera en ny medarbetare i företaget. Innehåller bl.a. tidsplan, ansvarsfördelning och uppföljning av introduktionen.

Läs mer om checklista vid nyanställning »

Introduktionsprogram medarbetare 2020
Mallen hjälper dig som personalansvarig att skapa ett introduktionsprogram för en medarbetare i företaget som du kan använda i samband med medarbetares nyanställning, omplacering till nya arbetsuppgifter, befordran, återkomst från en längre tids frånvaro exempelvis vid sjukdom, barnledighet eller studer samt vid praktiktjänstgöring.

Läs mer om introduktionsprogram »

Personalinformation nyanställd 2020
Med denna mall får du hjälp att formulera dig när du ska introducera en nyanställd medarbetare för företagets övriga medarbetare i ett introduktionsbrev. Introduktionsbrevet är tänkt att skickas ut till företagets nuvarande medarbetare och underlätta den nya medarbetarens integrering i företaget.

Läs mer om introduktionsbrev för nyanställda »

UTVECKLINGSSAMTAL - VERKTYGET FÖR ATT NÅ ÖNSKADE MÅL
Med hjälp av strukturerade utvecklingssamtal kan du motivera din personal och öka trivseln på arbetsplatsen. Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor.

Utveckingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet ska medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation.

Syftet med ett utvecklingssamtal är bland annat att:

  • ge den anställde möjlighet att påverka sin arbetssituation
  • lyfta fram den anställdes önskemål om arbetsuppgifter och utbildning
  • gå igenom den anställdes insatser, såsom problem och möjligheter till utveckling
  • skapa en bra relation mellan arbetsgivare och arbetstagare

DokuMera har många mallar om utveklingssamtal som kan hjälpa dig att öka den anställdes produktivitet och i förlängningen även företagets resultat. Läs mer om hur du genomför ett utvecklingssamtal på bästa sätt.

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

 

Dela på Facebook : Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Dela på Twitter : Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Dela på Linkedin : Tid för utvecklingssamtal och introduktion