Så gör du kontoret till en konkurrensfördel

Lästid : 2 min

Så gör du kontoret till en konkurrensfördel

Att kunna erbjuda en stimulerande kontorsmiljö är en viktig konkurrensfaktor för företag som vill locka till sig nya topptalanger. Det har också visat sig bidra till att de befintliga medarbetarna stannar längre, både under dagen och i verksamheten. Men hur skapar vi bäst trivsel på jobbet och vad bör det moderna kontoret innehålla?

Första intrycket stannar kvar

Vi människor är snabba på att bedöma vår omgivning och kontoret är en stor del av det första intrycket, både när det gäller nyrekryteringar och samarbetspartners. Adressen, lokalen och leendet som möter dig blir, medvetet eller ej, en del av varumärkets image.

Stimulerar kreativiteten

Attraktiva lokaler är inte bara en säljande faktor som marknadsför och lockar anställda utan också ett skyltfönster utåt, något som framgångsrika företag som Google och Apple har fokuserat på. Här läggs stor vikt vid att skapa en kreativ miljö som är både vacker och inspirerande och som ökar trivsel, kreativitet och engagemang. 

Teknik för hybridarbete

När både kollegor och samarbetspartners jobbar delvis hemifrån, är en bra uppkoppling och rätt teknik avgörande. Mötesrum som underlättar samarbete och verktyg för digitala möten ger alla samma möjlighet att komma till tals – oavsett om de deltar på plats eller på distans. 

Aktivitetsbaserat kontor med en tvist

Aktivitetsbaserade arbetsplatser var på uppgång redan innan pandemin, men behöver idag anpassas på ett annorlunda sätt. Undersökningar visar att just småpratet med kollegor är vad vi saknade allra mest när vi tvingades jobba hemifrån och att det betyder mer än vad vi anat när det gäller att skapa gemenskap och att underhålla relationer. Dagens aktivitetsbaserade kontor kan innehålla färre skrivbordsplatser, men istället fler trivsamma ytor för umgänge.

Utgå från statistiken

Ett vanligt misstag många gör är att dimensionera arbetsplatsen på fel sätt. Ofta uppskattas en medelnärvaro när man räknar ut ytan – vilket gör att kontoret blir underdimensionerat hälften av alla dagar i veckan. Genom att istället utgå från data tar du reda på hur många medarbetare som befinner sig på kontoret under vilka dagar och undviker därmed problemen. 

Tips för ett trivsamt kontor:

  • Satsa på design och trivsam miljö 
  • Erbjud ergonomiska förutsättningar
  • Ta hjälp med tekniken
  • Utgå från statistik när du planerar
  • Snåla inte på mötesrummen
  • Glöm inte ljus och ljud
  • Addera växter
  • Gör plats för teamarbete
  • Skapa utrymme för social samvaro

 

Källa: Sweco, Lunds unviversitet