Lär dig om tillitsbaserat ledarskap!

Lästid : 2 min

Lär dig om tillitsbaserat ledarskap!

Att en ledare bör lita på sina medarbetare kan kännas uppenbart. Hur annars ska arbetet, organisationen och människorna som jobbar där utvecklas? Tillit och ledarskap kan dock tänkas vara aningen svårkombinerade begrepp, för en ledare behöver ju även inneha kontroll för att se till att uppgifter genomförs på det sätt som efterfrågats.

Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning vid Lunds universitet och forskar om just tillitsbaserat ledarskap. Inför sitt kommande besök som talare på Personal & Chef i september har vi fått ställa några frågor till Louise om detta högst aktuella ämne.

Hur skulle du beskriva tillitsbaserat ledarskap?

Ett tillitsbaserat ledarskap innebär att du ger medarbetare frihet inom tydliga ramar och styr mer mot det övergripande uppdraget. Jag brukar tala om tre huvudroller i det här ledarskapet: kompass, coach och vägröjare. Som kompass sätter du riktning och ramar för verksamheten och ser till att kunden eller medborgaren alltid står i centrum. Det är ytterst de som tilliten ska riktas till. Som coach arbetar du nära ditt team och värnar om goda samarbetsformer och psykologisk trygghet. Medarbetare ska våga testa sig fram och ibland göra misstag, men de ska också våga agera på allvarliga och komplexa problem. Som vägröjare arbetar du med styrning, strukturer och system.

Du kan inte bygga tillit enbart genom att ha tillit som ett förhållningssätt, enligt organisationsforskningen, utan tillit måste också förstås som en princip i dessa hårda delar. Exempelvis behöver du se till att medarbetare inte tyngs av onödig formalism eller onödiga rapporteringskrav, utan att de får använda sitt omdöme och sitt engagemang i uppdraget. Känslan av mening är central i ett tillitsbaserat ledarskap.

Vilka är de största utmaningarna för den som vill börja arbeta med tillitsbaserat ledarskap, och finns det faktorer som kan påverka om man lyckas eller inte?

En utmaning är att få med sig alla nivåer i organisationen. Ibland tror högre chefer att det här är en fråga främst för första linjens chefer och de missar då sin egen betydelse. Ibland tar första linjens chefer inte med sig det tillitsbaserade, eftersom de tycker att så många andra borde gå före. Allmänt överskattar många hur tillitsbaserade de är i sitt ledarskap. Att stämma av hur medarbetarna upplever det är därför viktigt.

En annan utmaning är att förstå skillnaden mellan icke-ledarskap och tillitsbaserat ledarskap. Att leda med tillit innebär inte att du blir passiv. Tvärtom måste du ofta bli mer aktiv och våga ställa krav på de strukturer som både du och dina medarbetare jobbar inom, för att kunna skapa förutsättningar. Du måste också kunna ställa krav på medarbetare som skapar ett dåligt arbetsklimat genom att sänka kollegor eller agera kränkande och diskriminerande. Ett tillitsbaserat ledarskap innebär att vi ser och respekterar alla människor, utan fördomar och förutfattade meningar. Att vi tror på varandra.


Lyssna på Louise Bringselius den 28 september på Kistamässan!
Att besöka mässan är kostnadsfritt, läs mer och registrera dig här: