Nyanställa eller befordra? För- och nackdelar med att rekrytera internt

Lästid : 3 min

Nyanställa eller befordra? För- och nackdelar med att rekrytera internt

Att hitta rätt person och navigera för- och nackdelarna med att rekrytera internt eller externt är en rekryteringsprocessens stora utmaningar. Men genom att vara uppmärksam på utmaningarna kan du enkelt hitta det som passar dig och ditt företag bäst.

Regelmässigt inga begränsningar

Att rekrytera internt kan kännas bekvämt och att rekrytera externt spännande – men (med undantag för statliga lärartjänster) finns det ingen lag som säger att du måste göra det ena eller det andra. Som företag väljer ni själva hur ni vill hitta kandidater till tjänsten och om ni vill hålla rekryteringen inom företaget. Se bara till att du inte diskriminerar någon kandidat under tiden – de ska inte ha några för- eller nackdelar av att vara en intern sökande utan processen behöver vara objektiv, oavsett tidigare bakgrund. 

Inte rätt kvalifikationer? Prova att fortbilda

Även om den interna kollegan inte uppfyller exakt alla kriterier för den nya tjänsten, kan det problemet gå att lösa genom att fortbilda. Trivs ni bra tillsammans och du redan vet att personen fungerar väl i teamet kan det vara en fördel att internrekrytera ändå – och sedan se till att använda kompetensutveckling som ser till att de får de färdigheter som krävs för den nya rollen. 

Intern rekrytering – en motivation att stanna kvar

En annan stor fördel med intern rekrytering är att det ofta fungerar som motivation för medarbetare inom företaget. Genom att visa att det finns möjlighet till utveckling och att växa inom företaget kan internrekryteringen, rätt utförd, höja moralen på arbetsplatsen och bli en morot för befintliga medarbetare att stanna kvar längre. 

Kunskap om system och kultur

En annan fördel med att välja internrekrytering är att befintliga medarbetare redan förstår och har erfarenhet av den företagskultur som råder. De har också erfarenhet av de system, nätverk och verktyg som ni använder och är även förhoppningsvis redan ombord era visioner och vet vad ni vill uppnå. Det gör att de snabbt kan sätta sig in i rollen, utan att behöva gå igenom de vanliga stegen när det gäller onboarding. 

Nackdelen med intern rekrytering 

Ibland kan det vara så att ni verkligen behöver ta in ny kompetens i företaget och bredda ert erbjudande. En extern kandidat kan bidra med nya perspektiv på ett sätt som en intern medarbetare inte har möjlighet till. Det kan också vara så att du verkligen behöver en kandidat med en specifik yrkesutbildning i den nya rollen. Då är extern rekrytering att föredra. 

Tillför mångfald

Genom att rekrytera externt kan ni också tillföra företaget något av den mångfald som ni saknar idag. Innan ni rekryterar kan det alltså  finnas en poäng i att gå igenom er personal ur ett mångfaldsperspektiv och se var i kravprofilen ni behöver bredda er.  Med nya ögon i verksamheten blir teamen mer innovativa och konkurrenskraftiga.

Ta in en mentor

Är det ändå intern rekrytering som ni har bestämt er för kan en av utmaningarna bli att få en medarbetare att våga ta steget och ansöka. Men genom att erbjuda en mentor som stöd i den nya tjänsten kan nya arbetsuppgifter, som annars anses skrämmande, bli tydligare och mindre riskfyllda.  

Till sist – kom ihåg:

Oavsett om du lägger ut tjänsten externt eller internt gäller det att informera dina medarbetare hela vägen så att ingen ska känna sig bortglömd. Här behövs en tydlig process innan beslut tas, eftersom det annars är vanligt att den som sökt tjänsten men inte fått den lämnar företaget och söker sig någon annanstans. Kommunicera att du verkligen uppskattade att de sökte, men att du har andra behov av dem i företaget i framtiden.