Det här tycker svenskarna är viktigast på jobbet

Lästid : 1 min

Det här tycker svenskarna är viktigast på jobbet

Flexibel arbetstid, högre lön, möjlighet till vidareutbildning och distansarbete är några faktorer som får svenskarna att trivas på jobbet. Allt enligt Rekryteringsrapporten 2022.

Flexibel arbetsplats viktigast

Nästan hälften av svenskarna anser att flexibel arbetstid är den absolut viktigaste förmånen att ha på en arbetsplats. Till och med viktigare än en hög lön som hamnar på andra plats. En tredjedel anser att vidareutbildning är viktigt för att trivas, tätt följt av möjligheterna till distansarbete som 29 % tycker är viktigt. Knappt var tionde uppger att saker som gemensamma aktiviteter och företagsresor är betydelsefullt.

Vilka förmåner anser du är viktigast på jobbet?
  • Flexibel arbetstid 47%
  • Högre lön 42%
  • Vidareutbildning 32%
  • Distansarbete 29%

"Konkurrensen om talangerna är stor bland företagen och det krävs en hel del för att attrahera och behålla den bästa personalen. Förmåner kan absolut vara ett sätt att skilja sig från andra arbetsgivare och att jobba med sin företagskultur och sitt employer brand är viktiga faktorer för att attrahera och behålla viktig kompetens"

"Vi kan se tydliga spår efter pandemin som förändrat hur vi jobbar och vad som anses viktigt hos kandidater. För många har möjligheten till flexibel arbetstid och distansarbete blivit en vana och något som arbetsgivare behöver erbjuda för att attrahera och behålla personal."
Jenny Sandén, Marknadschef på Roi Rekrytering.


Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av Roi Rekrytering i mars 2022. Totalt har 513 chefer och rekryterare över 18 år runtom i Sverige deltagit i undersökningen.