Mod och värderingar
PUBLICERAD 19/6/2022
Lästid ca 4 min
Krönika

Mod och värderingar

Mod är att bejaka rädsla och risk, d.v.s känna att man är rädd för att göra någonting men gör det i alla fall. För att man vill.

Det kan gälla alltifrån att säga upp sig, ge feedback till en kollega, ringa en främmande arbetsgivare, starta ett företag till att säga ifrån när man tycker någonting låter tokigt eller fel. Eller att bjuda ut sitt livs kärlek. Ofta får rädslan för misslyckande oss att avstå. Därför är det viktigt att träna mod. Kompetenserna för mod heter sårbarhet, tydliga värderingar, tillit, prestigelöshet och kunskap om hur man reser sig. I dag skriver jag om värderingars betydelse för ett ökat mod.

Värderingar

Två av mina viktigaste värderingar är frihet och rättvisa. När jag reagerar på något som någon säger eller gör, kan jag ibland härröra det till att mina värderingar uppfylls eller blir hotade. Om jag känner att värderingarna är i farozonen, vill jag ofta göra något åt saken. Mitt behov av att agera beror på att värderingarna är så stor del av den jag är. De har helt enkelt blivit de rättesnören som jag vill se uppfyllda i den värld jag lever i.

Kunskap om mina värderingar gör det lättare för mig att förstå varför jag vill agera i en viss situation, t.ex. om jag upplever att en person i en grupp blir förfördelad eller hamnar utanför (värderingen rättvisa aktiveras). Om jag inte markerar detta på något sätt, gör jag avkall på mina värderingar. Självklart kan jag inte vidta åtgärder varje gång jag upplever någonting i världen som orättvist, men för stora avsteg från värderingarna påverkar självkänslan. Jag kommer att må dåligt och krympa. Om jag inte gör någonting blir jag frustrerad, sedan resignerad och till slut cynisk. Jag låter mig bli känslomässigt kidnappad. Det är inte bra.

Mod

Här kommer modet in. Som bekant är det krävande att vara modig. Utanför komfortzonen blåser det och känslan präglas av rädsla, oro och nervositet. Insikter om mina värderingar får mig att förstå vad som är extra viktigt för mig och varför jag bör agera i en viss situation. Vilket betyder att jag får hjälp att välja när jag ska vara modig och när jag ska avstå. Om jag agerar på allting jag reagerar på, kommer jag snart att slita ut mig. Därför är kunskap om värderingar en bra vägledare till när jag ska vara modig, d.v.s. när det verkligen är viktigt för mig. Att fatta mod och agera på värderingarna leder till stolthet och ökad självtillit.

Att vara modig utifrån sina värderingar ingår i att leva efter dem. Den amerikanska forskaren och författaren Brené Brown, doktor i sociologi och professor vid University of Houston Graduate College of Social Work, menar att man lever sina värderingar genom att göra det som är rätt i stället för att göra det som är enkelt eller bekvämt. Avvikelser kan tydligt märkas i vissa organisationer. Framför allt då ledningen har smackat upp tre värdeord på väggen som man vill att alla ska jobba efter, medan en helt annan företagskultur råder bland både medarbetare och chefer. Felet är ofta att många människor är omedvetna om vilka värderingar de har och tror att företagets värdeord är något de kan anpassa sig till. Men det är inte alltid så lätt. Värderingarna är en stor del av den man är och gapet mellan individens värden och företagskulturen kan göra att engagemanget minskar och att man inte tar det man håller på med på lika stort allvar.

Därför är det viktigt att välja en arbetsplats vars värderingar stämmer överens med ens egna, så att s k värderingskongruens uppstår. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Det man gör är förankrat i en själv och man upplevs som mer trovärdig. Modet kan användas till att utveckla företaget och verksamheten, i stället för krävande samtal med chefer och kollegor utifrån mismatch i kultur, världsbild och livssyn.

Så här kan du lära känna dina värderingar bättre och därigenom utveckla mera mod.

1. Bli medveten om dina viktigaste värderingar. De som verkligen lyser upp din väg. Det kan du göra här, eller gör ett test på https://www.value.se/

2. Vad behöver du göra för att få kontakt med dina värderingar?För mig är det viktigt med sömn (sova på saken) eller motion (jag känner ofta kontakt med det som är viktigt för mig då jag cyklar eller tar en rask promenad).

3. Vilka personer finns runt dig som står för samma värderingar som du?Bra att ha som ledstjärna eller bollplank i kniviga situationer då kontakten med dina värderingar störs av tvivel eller rädsla.

4. Vilka beteenden visar att du har gjort avkall på dina värderingar?När jag inte agerar och blir arg på mig själv för det (rättvisan satt ur spel) eller känner mig låg (då jag anpassat mig för mycket efter andra för att känna mig som en i gänget, vilket påverkar känslan av frihet).

5. Notera en gång då du verkligen stod upp för dina värderingar. Medvetenhet om dessa situationer ökar din kunskap om vad som har betydelse för dig, så att du vet när det är viktigt för dig att vara modig.


Mer tips och träning hittar du i min bok ”Mera mod – bejaka din rädsla och våga mer”.


Joakim Muschött

Om Joakim Muschött

Joakim Muschött är Professionell Certifierad Coach och författare på Skifta Utveckling AB. Han har bl.a. skrivit en bok om mod och tillsammans med honom publicerar vi på HRnytt olika artiklar om mod och hur man kan träna denna värdefulla egenskap.