Företag saknar krisplan
HR-undersökning

Lästid : 2 min

Företag saknar krisplan

Tre av fyra företag har inte en relevant krisplan för att kunna hantera händelser som kriget i Ukraina enligt en undersökning som skickades ut i maj till HR-ansvariga på över 2000 svenska företag. Jonathan Björkman, PR och Content Manager på Jobbland kommenterar.

Hälften av alla företag har en utarbetad krisplan, men det var bara 20 procent som hade en krisplan som var relaterad till Ukrainakriget eller den typen av händelse.

  • Tre fjärdedelar hade ingen krisplan som var relevant när kriget i Ukraina bröt ut.
  • Den mentala hälsan hos anställda har försämrats.
  • Hälften av svenska företag har ökat sina resurser på cybersäkerhet.
  • Rekryteringen av personal digitaliseras i större utsträckning.
  • 6 av 10 HR-ansvariga upplever att det har blivit svårare att attrahera talanger

Kan du berätta om undersökningen?

HR-undersökningen är en årlig undersökning från oss på Jobbland, där vi försöker kartlägga det gångna året och de utmaningar landets HR-ansvariga stått inför. I och med att vi enbart frågat HR-ansvariga ger det oss en unik inblick i organisationerna och vilka situationer eller händelser som påverkat företagen mest.

Vilka slutsatser drar du själv från undersökningen?

Kort sagt tror jag att många av landets företag och dess anställda blir påverkade av allt som pågår i omvärlden just nu, vilket syns i resultaten. Utöver det står det även klart att arbete på distans, som pandemin banade väg för, står fortsatt starkt.

Har du några favoriter?

Det fanns många intressanta resultat, men något som stack ut lite extra var dels att såpass många företag möter förväntningar från de anställda gällande arbetet med ESG-frågor. Framförallt hållbarhet, på alla plan, är något som anställda generellt tycker är viktigt.

Ser du några utmaningar inför framtiden?

Självklart står vi alla inför utmaningar just nu på olika sätt, med stigande räntor och inflation till exempel. För företagen tror jag tyvärr att vissa branscher fortsatt kommer ha svårt att rekrytera talanger, vilket märks i årets undersökning. Därför blir HR-avdelningen extra viktig framöver.

"Som vi kan se i HR-rapporten 2022 är att den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna. Företag uppmuntrar gärna sina anställda till hemarbete och ser samtidigt fördelarna ur såväl kostnads- som miljösynpunkt. Rekryteringen av personal blir också alltmer digitaliserad, samtidigt som det är en utmaning för många företag att hitta lämpliga kandidater när anställningsbehovet ökar inom specifika branscher." -  Thomas Grönholm, vd, Jobbland.

Av: Annika Hegardt


Om undersökningen

HR-rapporten är en undersökning med ett representativt urval bland HR-ansvariga på Sveriges största företag sett till omsättning. Undersökningen skickades ut i maj till HR-ansvariga på över 2000 svenska företag med en årlig omsättning som överstiger 100MSEK. Ukraina, pandemin och det förändrade säkerhetsläget har påverkat samhället och oss som individer. Syftet med studien var att undersöka vad det förändrade arbetslivet innebär och hur det skapar nya krav på arbetsgivare.

Läs hela rapporten