Checklista – är du en bra chef?

Lästid : 2 min

Checklista – är du en bra chef?

Vi vet alla hur viktigt det är att ha en chef som pekar ut riktningen när det gäller vår roll i en organisation. Men vad uppskattar medarbetarna mest hos en ledare och vad anser de innefattar ett gott ledarskap? Här är några ledtrådar från den senaste forskningen.

Populärt att lyssna

De flesta chefer är medvetna om att det inte fungerar att bara hålla monologer, utan att det krävs dialog för att visa att du värdesätter dina medarbetarens åsikter. Därför uppskattar medarbetarna chefer som har koll på vår egen vision och motivation för att delta i verksamhetens syfte, mål och värderingar. En chef som lyssnar uppfattas alltså som inkännande och lyhörd.

Vågar fatta svåra beslut

Det inte alltid enkelt att vara den som styr skutan och särskilt inte idag när vi ständigt behöver kunna ställa om efter rådande omständigheter. Men genom att hela tiden veta vilket håll ni är på väg vågar du också ta de svåra besluten. Det gör det enklare förtydliga och motivera besluten utifrån ledningens riktning när du blir ifrågasatt. 

Självförtroende att delegera befogenhet

Något annat som medarbetarna uppskattar hos en chef, och som kan vara väldigt lönsamt, är att våga delegera. Genom att ge befogenhet till de du varit med och anställt ger du varje medarbetare mandat att utföra det de är bra på. Du visar att du litar på att de vet vad de gör och motiverar dem att ta ansvar för de uppgifter de är satta på. 

Sammanhang som engagerar

Som chef är du ansvarig för arbetsmiljön i din organisation och att skapa sammanhang att trivas i, likväl som att hitta gemenskap. En bra företagskultur kommer uppifrån och ett team med en vi-känsla gör att både du och medarbetarna blir mer motiverade att gå till jobbet. 

Stöd från organisationen

Att vara ledare är komplext och i ny forskning har man kartlagt hur goda arbetsplatser formas. Resultaten visar som förväntat att det inte är bara personliga egenskaper som är viktiga som ledare – utan för att fungera krävs tydliga organisatoriska förutsättningar. Det vill säga – även chefen behöver en bra chef. 

Här är 10 av de chefsegenskaper svenskar värdesätter mest (Kantar Sifo 2021):

1.    Ger tillit - frihet under ansvar
2.    Är rak och tydlig
3.    Vågar ta beslut
4.    Är duktig på att kommunicera
5.    Visar uppskattning
6.    Är lyhörd
7.    Kan hantera konflikter
8.    Är duktig på att coacha
9.    Är empatisk
10.  Ger kontinuerlig feedback

 

Källa Kantar Sifo, Vision, Arbetslivsinstitutet