Vad är HR?

Lästid : 2 min

Vad är HR?

Human Resources (HR) tar hand om en av de viktigaste resurserna inom varje verksamhet: medarbetarna. Genom olika basstrategier ser HR till att planera, vårda och motivera personalen för att skapa en effektiv arbetsplats som inte bara levererar resultat utan också får människor – och därmed organisationen – att blomstra.

HR-avdelningen är tillsammans med ledningen bland annat ansvarig för medarbetarnas rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och hälsovård. Så vad är HR? En framgångsrik HR-avdelning är helt enkelt hjärtat i varje organisation.

Yrkesroller inom HR

För att jobba inom HR är det bra att kunna hantera konflikter och medla mellan ledning och anställda. Du behöver ha bra människokännedom, kunna ha kontakt med relevanta myndigheter och fackförbund och förmedla företagets övergripande vision och företagskultur – samtidigt som du fokuserar på organisationens tillväxt. Är du intresserad av personalfrågor kan du till exempel jobba som HR-chef, konsult, specialist, assistent eller koordinator. En HR-specialist jobbar med organisationens arbetsgivarfrågor, medan en HR-generalist kan arbeta med allt från arbetsrätt till kompetensutveckling och rekrytering. Läs mer om olika yrkesroller inom HR här.

Olika områden inom HR

Vad är HR, vilka områden finns och vad gör en HR-ansvarig? Som ansvarig för personalfrågor arbetar HR med olika processer för bland annat planering, rekrytering, personalutveckling och underhåll. Planering hjälper till att se till att personalens kvaliteter tillgodoser organisationens mål. Rekrytering handlar i sin tur om att hitta medarbetare som kan hjälpa företaget uppnå de målen, medan utveckling hanterar utvecklingen hos medarbetarna – ett av de viktigaste områdena idag när kompetensförsörjning står högst på mångas agenda. Att sedan underhålla medarbetarnas behov genom till exempel grupptillhörighet, välmående och möjlighet till utveckling kan göras i form av små eller stora insatser – allt från att se till att erbjuda en bra kaffemaskin till stående teammöten och events som skapar gemenskap, trivsel och motivation. Läs mer om olika områden inom HR här.

HR för ett bättre ledarskap

HR hjälper även till att se till att företagets ledarskap fungerar i relation till personalen. Till exempel genom att ta reda på vad medarbetarna söker i en bra chef, hur samarbetet fungerar och hur det bäst kan vidareutvecklas. Behöver organisationen ett pedagogiskt, coachande, agilt eller utvecklande ledarskap? Definitionerna av ett bra ledarskap är många och HR hjälper till att inspirera, motivera och skapa engagemang både hos ledning och medarbetare. Läs mer om våra bästa tips för att bli en bra ledare.

Utbildningar inom HR

Bakgrunderna inom HR är väldigt olika, men det blir mer och mer vanligt att en högskoleutbildning är obligatoriskt. På universitet och högskola finns generella utbildningar som till exempel personalvetare och på yrkeshögskolor hittar du ofta mer specifika kurser. En bra grund är till exempel att ha en utbildning inom ekonomi, juridik eller beteendevetenskap. Kika gärna runt på olika utbildningar, fråga personer som har en roll inom HR vilken bakgrund de har – och välj sedan det som passar dig och din vision bäst. Lycka till!