Alla vinner på ett samarbete med Bris
Foto: Henrik Kindgren
PUBLICERAD 27/5/2024
Lästid ca 3 min

Alla vinner på ett samarbete med Bris

Företag som stöttar en organisation gör det sällan för egen vinning. Samtidigt är det viktigt att ett strategiskt samarbete ger gehör hos konsumenterna. För Hemglass blev det en av framgångarna, då de kunde se en ökad försäljning på 30 procent som ett direkt resultat av samarbetet med Bris.

Vid starten 1971 var Bris endast en hjälptelefon, dit vuxna kunde ringa om de kände oro för ett barn. Idag – över 50 år senare – är Bris 116 111 Sveriges nationella stödlinje för barn och unga i behov av professionellt, individanpassat stöd. Organisationen arbetar även med att mobilisera samhället och driva påverkansarbete i syfte att stärka barns rättigheter.

Barn bestämmer själva om de vill kontakta Bris via telefon, chatt, sms, mejl eller om de vill träffa en kurator på någon av organisationens mottagningar. Under 2023 hade Bris 51 587 kurativa samtal med barn – en fördubbling sedan 2016. Bris fyller helt klart en livsviktig funktion i samhället. Samtidigt behöver Bris hjälp för att hjälpa.

Bris är helt beroende av bidrag från både privatpersoner och företag för att kunna hålla öppet dygnet runt, året om. Många företag, små som stora, vill stötta men de vill också engagera sig. Lösningen stavas strategiska samarbeten med tydligt hållbarhetsperspektiv. En modell som inte bara gör samhällsnytta utan också har positiv effekt på företagets medarbetare, vilket kan leda till ökad lönsamhet.

Medarbetare blir mer engagerade

Thomas Örnebjär, sponsorchef på Bris, bekräftar de många affärsmässiga fördelarna med att samarbeta med organisationen.


– Bris är ett av Sveriges starkaste varumärken med 99 procent kännedom bland vuxna, berättar Thomas Örnebjär. Vi har undersökningar som visar att även ett stöttande företags varumärke påverkas positivt av att synas med Bris. Dessutom ser vi att företag som tidigt engagerar sina medarbetare i samarbetet får mer engagerad personal, vilket kan leda till ökad försäljning genom positivt gensvar hos konsumenterna.

En glassbåt kommer lastad med stöd till barn

Just konsumentreaktionerna blev tydlig när Hemglass valde att samarbeta med Bris. Under en period skänkte de en del av sina intäkter från förpackningar med Glassbåtar, vilket ledde till en ökad försäljning på 30 procent. Peter Eriksson, VD på Hemglass, belyser värdet av samarbetet.


– Organisationer som Bris behöver alltid stöd för att kunna fortsätta med sitt arbete. Som partner vill vi vara med och hjälpa till. Vi är otroligt stolta över att kunna bidra till att fler barn får stöd när de behöver.

Varje medarbetare vill känna stolthet för sin arbetsplats


Thomas Örnebjär som har lång erfarenhet av att utveckla strategiska samarbeten, understryker vikten av att förankra samarbetet så att alla i företaget, oavsett position, känner sig delaktiga och värdefulla.

– Det är fantastiskt att se hur ett företag kan växa när man samlar alla medarbetare kring en sådan viktig fråga som stöd till barn i utsatta situationer.Engagemanget föder en positiv spiral som gynnar företagets verksamhet i alla led. Det gör också företaget till en attraktiv arbetsplats för nya generationer. Företag som engagerar sig, tar sitt samhällsansvar och tydliggör sina värderingar är A och O för dagens unga och där fyller Bris en mycket bra funktion, avslutar Thomas Örnebjär.

Möt våra stolta samarbetspartners här

Vill ditt företag också samarbeta med Bris? Hör av dig till oss.

Thomas Örnebjär
Telefon: 070-160 88 28
Mail: thomas.ornebjar@bris.se