Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa
PUBLICERAD 2020-11-11

Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa

Visste du att flera undersökningar har visat att många som arbetat hemma under våren har känt sig ensamma och isolerade?

Ensamhet och social isolering kan påverka människors psykiska hälsa på ett negativt sätt, och som arbetsgivare behöver du vara vaksam på varningssignalerna.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är vanligt förekommande och definieras som lättare eller vanlig psykisk ohälsa och i begreppet ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar.

Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mellan arbete och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i privatlivet och arbetet som ligger bakom den psykiska ohälsan.

Behöver du hjälp med hur du ska jobba förebyggande mot psykisk ohälsa? DokuMera har mallar som hjälper dig:

Förebygg ensamhet
Ensamhet kan skada din hälsa, och det kan också påverka dig, dina medarbetare och din verksamhet mycket negativt. Tack och lov är det möjligt att bryta ensamhet genom att vidta förebyggande åtgärder. I den här checklistan får du stegvisa tips på vilka åtgärder du kan vidta för att minska risken för att känna dig ensam.

Läs mer om att förebygga ensamhet »

Stressrelaterad ohälsa
Stress är en del av våra liv och till en viss del tillför stress något positivt som exempelvis extra energi för att slutföra en uppgift. Men långvarig stress utan möjlighet till vila och återhämtning är skadligt för oss. I värsta vall drabbas vi av sjukdomar som hjärtinfarkt, utmattningssyndrom, fibromyalgi och andra långvariga tillstånd med smärta.

Läs mer om att undvika stressrelaterad ohälsa » 

Varningssignaler utmattningssyndrom
Utmattningssyndrom kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörningar. Det uppstår efter långvarig belastning och ger initialt smärtor, värk, störningar i hjärtrytmen, andningen samt mag-, tarm- och urinfunktioner, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. I akutfasen uppträder ofta högt blodtryck, yrsel eller bröstsmärtor. Återhämtningsfasen från utbrändhet kan vara lång med bestående stressintolerans.

Med hjälp av vår checklista kan du med personalansvar identifiera ett antal faktorer som är varningssignaler för stressrelaterad ohälsa. Checklistan belyser också tidiga och sena beteenden och attityder hos individer som går mot utbrändhet.

Läs mer om varningssignaler stressrelaterad ohälsa »

Se till att du arbetar förebyggande med problematiken, bland annat med hjälp av en Policy för arbetsrelaterad psykisk ohälsa och för återhämtning.

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

Dela på Facebook : Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa
Dela på Twitter : Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa
Dela på Linkedin : Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa