Så stort är glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning om personalförmåner
PUBLICERAD 15/2/2024
Lästid ca 3 min

Så stort är glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning om personalförmåner

”Den stora studien om personalförmåner” utforskar vad arbetsgivare och arbetstagare i Sverige och Finland egentligen tycker om personalförmåner. Fler än 1 187 anställda i organisationer med minst 50 anställda deltog och besvarade frågor som hur arbetsgivare prioriterar och utvärderar olika personalförmåner – och ett stort glapp avslöjades när det kommer till synen på förmåner.

Läs hela studien om personalförmåner här »

Avslöjar en hel del felinvesteringar

När studien jämförde de anställdas intressen jämfört med arbetsgivarnas förmånsinvesteringar fanns det stora skillnader. Arbetsgivarna planerade att öka sina investeringar i olika försäkringar, samtidigt som en majoritet av de anställda i stället värdesatte satsningar på fysisk hälsa och utbildningsmöjligheter allra mest.

Hälsorelaterade satsningar är helt enkelt inte bara ett önskemål hos de anställda, utan ett krav som verkligen spelar in när det gäller nöjdheten. Enligt studien kan hela 78,4% av medarbetare tänka sig att byta jobb och ta en liknande roll på ett annat företag – om de erbjuds bättre personalförmåner där. Det gör förmåner till en viktig faktor när det gäller att locka och behålla nya talanger.

Många outnyttjade förmåner

Nästan en tredjedel av personalförmånerna lämnas outnyttjade. Frågar man arbetsgivarna beror det på att medarbetarna helt enkelt glömmer bort att nyttja förmånerna inom den givna tidsramen. Om vi å andra sidan frågar medarbetarna själva så menar de att förmånsvärdet inte täcker kostnaderna för de aktiviteter som de är intresserade av. Det visar på ett behov för arbetsgivarna att skapa en balans mellan förmånsvärde och medarbetarnas faktiska behov och intressen. Att öka förmånsvärdet och därmed aktivera fler medarbetare kan ge en hög ROI (return of investment) på den ökade förmånsinvesteringen.

Stora skillnader – men de går att åtgärda

Sammanfattningsvis visar studien att svenska organisationer idag gör ett undermåttligt arbete för att upprätthålla medarbetarnas fysiska och psykiska välmående. Skillnaderna mellan hur arbetsgivare och anställda uppfattar arbetet är slående. Fyra av fem arbetsgivare tror att deras organisation upprätthåller medarbetarnas fysiska och psykiska välmående – medan mindre än hälften, färre än 40 procent, av de anställda upplever att så är fallet. Det understryker hur viktigt det är att ta reda på hur det verkligen ser ut i ditt företag – och att vidta åtgärder för att upprätta eventuella glapp.

Hur kan arbetsgivare förbättra?

Studien belyste hur arbetsgivare kan tillgodose medarbetarnas behov och effektivisera arbetslivet genom att prioritera deras välmående, vilket ökar engagemanget mer än löneökningar. Vikten av att erbjuda önskade förmåner som flexibilitet och digitalisering, exempelvis via en mobilanpassad personalplattform, underströks. Detta hjälper arbetsgivare att strategiskt investera i förmåner som främjar anställdas fysiska, mentala och emotionella hälsa.

Ta hjälp av rätt partner

Att själva åtgärda glappet mellan arbetsgivare och medarbetare när det gäller personalförmåner kan vara svårt. Att ta hjälp av en partner som kan bidra med sin kunskap och en digital lösning som underlättar förmånshanteringen är att rekommendera. På så sätt kan ditt företag se till att skapa större nöjdhet och få engagerade medarbetare som är nöjda med sina personalförmåner.

Upptäck hur Epassi kan hjälpa er möta medarbetarnas förväntningar.


Om Epassi

Epassi Group är Europas ledande digitala lösning för personalförmåner med en räckvidd på nästan 15 miljoner användare, över 20 000 arbetsgivare och mer än 74 000 tjänsteleverantörer. Epassi är ett banbrytande fintechbolag i Norden och har utsetts av Financial Times till ett av de snabbast växande bolagen i Europa 2022 och 2023. Den unika och skalbara lösningen använder mobil teknik och betalningslösningar för att öppna upp en värld av möjligheter för hälsa och välbefinnande, och kombinerar alla förmåner i en användarvänlig tjänst. Läs mer på epassi.se