HR kommer leda utvecklingen av framtidens kontor

Lästid : 3 min

HR kommer leda utvecklingen av framtidens kontor

Idén om flexibelt arbete har varit en parentes i diskussioner kring arbetsfrågor – tills nu. Svenskarna verkar göra verklighet av drömmarna om den flexibla arbetsplatsen och kontoren har således blivit en viktig fråga för dom svenska HR avdelningarna. Trots detta saknar många HR-chefer dom rätta resurserna för att bygga ett fungerande arbetsflöde – det är något som Flowscape vill ändra på.

Kontorsreformeringen är redan i gång - Enligt en IDC undersökning gjord i oktober 2021 planerar 88 % av företagen investeringar för att uppdatera fysiska utrymmen och göra dem mer lämpade för flexibelt arbete (Mearian 2021). Det är företagen som kan omforma kontorsytorna till att uppfylla medarbetarnas behov som vinner förtroende, och i förlängningen kan stärka företagskulturen och bolagets resultat. 

Kontoren och en stark HR avdelning är viktiga resurser för att bygga en stark företagskultur. Att ge HR rätt verktyg för att optimera användningen av företagets fysiska utrymmen stärker chanserna till att skapa ytor som får medarbetare att stanna – men även utvecklas.

Smarta Kontorslösningar är större än IT – det är nödvändigt för att upprätthålla en fungerande flexibilitet.  

Arbete är vad vi gör, inte vart vi går. Varje arbetsplats måste vara en miljö som möjliggör såväl individuella behov som teamdynamiken; det måste ge utrymme för kreativitet och produktivitet. Det måste vara friktionsfritt. Bra teknik existerar i bakgrunden, det är arbetsplatsens osynliga hjälte som hjälper slutanvändaren – anställda, besökare, kunder – vara så kreativa och produktiva som möjligt. 

Det är vad Flowscape gör. Vårt mål är att minska tidsslöseriet och riva ner de barriärer som hindrar människor från att samarbeta, dela idéer och motivera varandra. Våra system främjar interaktion – via en app på din smartphone eller din PC – så att medarbetare kan planera sin dag och vart den spenderas. Inga fler kalkylblad för att hantera delade kontorsresurser. 
För att detta ska fungera behöver du förstås en uppfattning om hur din arbetsplats fungerar.  
Det innebär att samla in information om vad som händer på arbetsplatsen: vem sitter var, vilken sektion eller våning som är mest populär och till och med vilken byggnad som är den mest effektiva.  

Mätning av kontorsutnyttjande hjälper HR att skapa eftertraktade kontorsutrymmen

Den här typen av datainsamling är inte ovanlig - all oro för sensorer på arbetsplatsen har övervunnits och de ses som en bra metod för att förbättra medarbetarnas upplevelse. Trådlösa batteridrivna sensorer är enkla att distribuera och kan köras utanför din IT-infrastruktur. De samlar in korrekta, detaljerade realtidsdata om det exakta utnyttjandet av varje enskild resurs under hela dagen, vilket är ovärderligt för FM, HR och IT. Allt handlar om att hålla flödet i gång. 

Data förstås bäst med skräddarsydd programvara. För oss är det vår FlowManager-lösning. Det hjälper till att samla in användningsdata, analysera arbetsflödet, förstå hur människor interagerar och använder respektive resurs och hjälper ledningen att skapa en kontorsstrategi, baserad på korrekta händelser. 

Detta kommer att tillåta arbetsplatschefer och associerade team att fatta beslut som förbättrar medarbetarnas upplevelse - genom att skapa utrymmen som anställda, besökare och alla andra kan njuta av. FlowManager låter dig se och analysera historiska data om utnyttjandet av olika resurser på ditt kontor t.ex. mötesrum, skrivbord, samarbetsutrymmen, skåp, mm. HR behöver idag – mer än någonsin tidigare - få tillgång till information som hjälper dem fatta beslut om kontorsutrymmen utefter vad som bäst lämpar sig för deras medarbetare.  

Den nya tekniken stärker möjligheten för HR att optimera anställdas vardag

Hur gynnar smarta kontorslösningar medarbetarna? I ett nötskal betyder det att individer kan välja var och när de ska arbeta, vem de ska samarbeta med och till och med ge dom makten forma sin arbetsmiljö. Dom kan se hur upptagen en del av kontoret eller en våning är och välja den bästa och mest effektiva platsen för att maximera sitt eget arbetsflöde. FlowPlanner hjälper medarbetare se vem i deras team som arbetar var och när, vilket ger dem en chans att boka ett skrivbord eller arbetsområde tillsammans för att hjälpa varandra skapa och använda arbetsytan på bästa möjliga sätt. 

Smarta kontorslösningar skapar ett cirkulärt flöde av information. Interaktionen som våra system främjar genererar i sin tur arbetsplatsanalyser som bygger arbetsplatsens strategi. Det Flowscape gör hjälper medarbetare att göra ett bra jobb och inte slösa tid på att hitta lediga resurser som rum och arbetsplatser.

Allt vi gör handlar om att skapa en friktionsfri kontorsmiljö.