Så här påverkar sömnbrist prestationen på jobbet!
Krönika

Lästid : 3 min

Så här påverkar sömnbrist prestationen på jobbet!

En undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att närmare hälften, 42% av svenskar i åldern 16-84 år, lider av sömnbesvär och kroniska sömnstörningar.

Detta får långtgående konsekvenser, allt från humörsvängningar, koncentrationsbrist, olyckor och skador, för att inte tala om de ekonomiska konsekvenserna av långvarig sjukskrivning. I en undersökning bland fem OECD-länder uppskattas att ca 680 miljarder US dollar går förlorade varje år på grund av sömnbrist bland anställda.


Som chef kan du bidra till förändring på arbetsplatsen 


Listan över risker är oändligt lång, men den påverkan som sömnbrist kan ha på vår produktivitet, kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och belastningen på vårt kognitiva och emotionella tillstånd lyfts inte fram tillräckligt ofta.

Listan över vad som påverkas av sömnbrist

Som chef kan du bidra till förändring på arbetsplatsen om du ser tecken på sömnbrist bland medarbetarna.

Sömnbrist och arbetsprestation

En undersökning som tittade på vilken effekt sömnbrist hade på arbetsprestation visade att de deltagare som rapporterade att de led av sömnförlust hade svårt att engagera sig i uppgifter som krävde långvarigt fokus. Resultaten visar att funktioner som utförs av den prefrontala barken i hjärnan, såsom beslutsfattande, kreativitet, bearbetning och inlärning, påverkades starkt av sömnbrist. Dessutom ökar risken för arbetsplatsskador.
 
Sammanfattningsvis har nedsättningen av kognitiva funktioner på grund av sömnbrist en långtgående inverkan på vår förmåga att prestera genom att bidra till:

  • Minskad förmåga att lösa problem
  • Minskad arbetsprestation
  • Försvagat minne
  • Humörsvängningar och minskad motivation
  • Försummelse av arbetsrelaterade uppgifter

Detta kan du göra som chef

Forskare vid RAND Corporation i USA fann i en studie att sömnbrist står för flera miljarder kronor i ekonomisk förlust bland världens industriländer. Enligt professor David Hillman vid Sleep Health Foundation i Australien sänks produktiviteten i snitt med 12% hos en person som lider av sömnbrist, vilket betyder att för ett företag med 100 anställda där personalkostnader uppgår till 50 000 kronor per anställd och månad gör ett tapp på cirka 120 000 kronor i månaden, om man räknar på att 20% av de anställda lider av sömnbrist.

Motverka sömnighet på jobbet

Det finns vissa metoder du kan använda på din arbetsplats för att motverka trötthet och hålla produktiviteten uppe.

Vilorum 

Anpassa kontoret med vilorum där anställda kan få vila upp sig en stund. Möblera med  lämpliga vilstolar eller till och med sängar för att ge de anställda en chans till en powernap mellan skift eller under lunchraster.

Pauser

Planera in pauser i kombination med kortare skift.

Temperatur

Inomhusklimat kan antingen bidra till en känsla av sömnighet eller pigga upp. När temperaturen är hög, desto dåsigare känner man sig. Den idealiska temperaturen för att hålla sig alert är 20 grader.

Ljud

Spela upp varierad musik i arbetslokalerna, det är ett effektivt sätt att hålla dig själv och din personal vakna och alerta.

Ljus

Att använda belysning är en vanlig metod för att både få till en behaglig väckning, men också för att bekämpa trötthet under till exempel nattskift. Att hålla ljusstyrkan mellan 750 och 1 000 lux kan hjälpa till med vakenhet och minska sömnighet.

Hur användbara dessa förslag än kan vara, är de inte en ersättning för bra sömn och är inte långsiktiga lösningar för långvarig sömnbrist. Trötthet och sömnbrist bidrar till produktivitetsförluster och påverkar en medarbetares prestation och välbefinnande. Att förstå signalerna, tillämpa motåtgärder och prioritera sömn som en del av din personals hälsovårdsprogram på arbetsplatsen kan göra stor skillnad för de anställdas hälsa och säkerhet, och i förlängningen den ekonomiska framgången för företaget.
 

Av Li Åslund, legitimerad psykolog och sömnexpert på Sleep Cycle